Schoonmaak bij de GGZ Zuid Limburg – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak bij de GGZ Zuid Limburg

Grote schoonmaak bij de GGZ van Zuid Limburg. GGD Zuid Limburg is voornemens één Opdrachtnemer te contracteren voor schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen voor meerdere locaties. Zij wil dit doen middels een Europese aanbesteding.
Foto: pixabay.com
De opdracht omvat het leveren van schoonmaakonderhoud (dagelijks, periodiek en regie), glasbewassing en sanitaire voorzieningen. GGDZL wenst door middel van een openbare Europese aanbesteding een overeenkomst te sluiten met één Inschrijver die de beste prijs/kwaliteitverhouding heeft aangeboden.
De omvang van de opdracht voor schoonmaak in onderhoud bedraagt ongeveer 10.076 m2 met een totaal van 16 locaties. Per verlenging wordt de opdracht met 2 jaar verlengd.
De Inschrijver levert door het bieden van een schone omgeving een bijdrage aan een prettige werk en verblijfsomgeving voor medewerkers en bezoekers. Medewerkers van de Opdrachtgever worden hierdoor ondersteund in de uitvoering van het primaire proces en gefaciliteerd in het behalen van hun afzonderlijke doelstellingen.
De technische kwaliteit dient te voldoen aan de gestelde eisen en het personeel en bezoekers van de opdrachtgever dienen tevreden te zijn over de kwaliteit van de schoonmaak. De uitvoering van de opdracht dient te gebeuren volgens de eisen uit het programma van eisen.
De opdrachtgever heeft KPI ’s benoemd, o.a. voor de technische kwaliteit en de kwaliteitsbeleving, waar gedurende de contractperiode op zal worden gestuurd. De KPI ’s zijn gebundeld in de prestatiemonitor.
Met behulp van het toepassen van de prestatiemonitor kan worden beoordeeld of de overeengekomen kwaliteit en de gestelde eisen over de dienstverlening worden gehaald.
De opdrachtgever gaat in dit kader uit van de professionaliteit van de opdrachtnemer die de afspraken uit de overeenkomst nakomt. Onder professionaliteit wordt verstaan dat onder normale omstandigheden afspraken altijd worden nagekomen. De opdrachtgever wil met de inschrijver een partnerschap aangaan.
Dit partnerschap houdt de wederzijdse verplichting in de dienstverlening op een professioneel niveau te brengen en te behouden. Als beide partners de schoonmaak professioneel benaderen, leidt dit tot een continue verbetering van de kwaliteit van de schoonmaak.
Voorwaarde voor een langdurige relatie tussen Opdrachtgever en de Inschrijver is wederzijds respect, transparantie en vertrouwen, waarbij zowel Opdrachtgever als de Inschrijver ervan uit mogen gaan dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en de Inschrijver in dat geval zeker is van betaling voor de contractueel vastgelegde dienstverlening..
Bron: Tenderned/Aanbestedingsleidraad, 12 mei 2024
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/335950
Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 13 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *