CCTV-oplossing toezicht Haarlem centrum en Zandvoort – Aanbestedingsnieuws

CCTV-oplossing toezicht Haarlem centrum en Zandvoort

Foto: pixabay.com

De gemeenten Haarlem en Zandvoort zijn verantwoordelijk voor het veilig en beheersbaar houden van het uitgaansgebied in het centrum van Haarlem, het uitgaansgebied en de boulevard van Zandvoort. Haarlem (opdrachtgever) heeft een druk uitgaansgebied in het centrum van Haarlem en heeft een CCTV-systeem met een 15-tal camera’s in gebruik dat binnenkort dient te worden vervangen. Zandvoort heeft jaarlijks een druk zomerseizoen van circa 15 weken waarin een 5-tal camera’s worden gebruikt die ook aan vervanging toe zijn. De ambtelijke taken van Zandvoort worden door Haarlem uitgevoerd. Het nieuwe CCTV- systeem, onder CCTVsysteem verstaat opdrachtgever de vaste en mobiele camera’s, server(s), switches, verbindingen, desktops/clients, videowall en VMS- applicatie. Dit systeem wordt voor beide gemeenten uitgevraagd.

De vervanging van de huidige functionaliteit uitkijken van live beelden van het uitgaansgebied Haarlem centrum en Zandvoort (inclusief boulevard) omvat een CCTV-Systeem en diverse camera’s met onder andere de onderstaande onderdelen:
• Software functionaliteiten en koppelingen ten behoeve van de uitkijklocatie te Zaandam;
• Fysieke camera’s op de betreffende locaties (inclusief ophangbeugels en mogelijk masten);
• Bekabeling (datacommunicatie);
• Actieve apparatuur (switches e.d.) op diverse locaties waaronder de uitkijklocatie;
• Uitkijklocatie oplossing (Server, client, videowall, beeldschermen en bedieningsapparatuur);
• Migratie van de huidige situatie naar de nieuwe systemen
• Opleidingen en documentatie
De huidige situatie is het uitgangspunt voor de aantallen hardware. Deze aantallen kunnen tijdens en na de aanbesteding veranderen. Tijdens de looptijd van de overeenkomst is het mogelijk dat er een uitbreiding van de aantallen camera’s plaatsvindt. De prijzen van de individuele componenten als aangegeven in het prijzenblad zijn vast en vormen de basis voor meer- of minderwerk.

Het huidige CCTV-systeem ten behoeve van de 15 camera’s in de binnenstad van Haarlem is verouderd. Het systeem is in 2016 opgezet voor een pilot met negen camera’s. Sindsdien is er een aantal verbeteringen doorgevoerd, maar is het totale
systeem niet verder aangepast. Ook vanuit Zandvoort is er behoefte om het huidige CCTV-systeem te vervangen en uit te breiden. Het huidige aantal van 5 camera’s dient te worden vervangen. Daarnaast is er gebleken dat er behoefte is in de afgelopen jaren om extra cameracapaciteit in Haarlem in te zetten door middel van flexibele camera’s die op elk moment (bijvoorbeeld tijdens evenementen) ingezet kunnen worden. Het inzetten van flexibele camera’s gebeurt nu op basis van
tijdelijke inhuur. Gelet op de tijdelijke inzet van de afgelopen jaren verwacht de gemeente Haarlem dat deze incidentele inzet in de aankomende jaren nodig zal blijven. De huidige vaste camera’s worden uitgekeken door een observant in Zaandam. Op dit moment worden de live beelden voor een beperkte periode bewaard. Deze observant is een door de gemeente Haarlem ingehuurde persoon die onder regie van de politie en ‘ten kantore van de politie’ de beelden live bekijkt. Deze observant kan de beelden bekijken en de politie kan de beelden terugkijken en indien nodig (het betreffende frame) opslaan en ter beschikking stellen aan justitie. De observant kan in- en uitzoomen en onder alle soorten weersomstandigheden en zowel bij daglicht als ‘s nachts personen en voertuigen herkennen omdat het beeld zo scherp is. Er is op dit moment geen onderhoudscontract. Reparaties en incidenten worden op best effort basis afgehandeld. De doelstelling is om voor het nieuwe CCTV-systeem tevens een onderhoudscontract af te sluiten voor Haarlem en Zandvoort.

Opdrachtgever is van plan met één inschrijver een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot het leveren, plaatsen, gebruiksrecht, implementeren, onderhouden van een “CCTV oplossing”. De opdracht wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding.
De gewenste situatie is dat in Haarlem en Zandvoort een continu werkend CCTV-systeem is waarbij de live beelden volgens de huidige stand van de techniek en beeldkwaliteit live bekeken kunnen worden. Hiervoor dienen er camera’s te hangen volgens de huidige stand van techniek. Als er iets niet functioneert, wordt dat binnen de gestelde fixtime vanuit de Service Level Agreement verholpen zodat de openbare orde en veiligheid zo min mogelijk in het geding komen. De responstijden en
fixtime kunnen mogelijk afhankelijk van de prioriteitsstelling worden bijgesteld. De mobiele camera’s functioneren op dezelfde manier als de vaste camera’s en dienen gemakkelijk te worden geïntegreerd in het CCTV-systeem. Zie verder ook de  gestelde eisen in het PVE. Ze zijn eenvoudig door opdrachtnemer (of eigen medewerkers) te installeren en maken altijd
een goede verbinding met de server.

Bron: Tenderned maandag 16 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/313548

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 oktober 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *