Reclanet onderzoekt met woo verzoeken verlopen contract – Aanbestedingsnieuws

Reclanet onderzoekt met woo verzoeken verlopen contract

Foto: Google Streetview

Als de overheid zijn eigen contracten niet managet dan doet de ondernemer dat wel. Met een Woo verzoek probeerde deze Brabantse ondernemer te achterhalen of het klopt.dat de concessie voor lichtmastreclame in de provincie Groningen was verlopen.

Terecht in die zin, dat het voor burgers en ondernemers volstrekt onduidelijk is wat voor beleid hiervoor gevoerd wordt en het dus ook niet duidelijk is waar geld blijft dat met deze opdracht door overheden wordt binnengehaald en of dit structureel is belegd of alleen ad hoc enkele jaren wordt gegund.

Het verzoek van Reclanet was heel diplomatiek ingekleed:

“Middels dit schrijven willen we kenbaar maken dat we met ons bedrijf Reclanet Holding BV graag willen
worden uitgenodigd voor een mogelijke komende aanbesteding inzake de concessie lichtmastreclame
in uw provincie. Volgens onze informatie loopt de lopende overeenkomst met de huidige exploitant op korte termijn af. Zowel de duur als de hoogte van het bedrag van de concessie rechtvaardigen een vorm van mededinging en transparantie in de gunningscriteria en selectiecriteria en naar onze mening een aanbestedingsprocedure of andere openbare selectieprocedure. Wij verzoeken u tevens om in het kader van de WOO de huidige concessieafspraken openbaar te maken.”

Daarop reageert de provincie met een gedeeltelijke toezegging. Volgens de provincie is er geen contract voor lichtmastreclame en is daar ook geen behoefte aan.

Op 21 maart 2023 hebben wij telefonisch contact met u opgenomen. In dit gesprek hebben wij aan u medegedeeld dat wij niet over documenten beschikken die betrekking hebben op huidige concessieafspraken
inzake lichtmastreclame. Een eerder, op 8 februari 1996, gesloten overeenkomst met de uitbater van lichtmastreclame is beëindigd en de provincie Groningen is niet voornemens in de toekomst een aanbesteding
te doen ten behoeve van concessies voor lichtmastreclame. Dit volgt uit de Beleidsnota openbare verlichting langs provinciale wegen, pagina 25.
In het telefoongesprek heeft u aangegeven graag het beëindigde contract en de schriftelijke opzegging daarvan
te willen ontvangen.
Besluit
Wij besluiten de door u gevraagde informatie, zijnde het contract en de opzegging, gedeeltelijk openbaar te
maken en lichten dat hieronder toe.

Het is een interessant inkijkje in de contract management van de provincie. De redactie herinnerde zoch toch nog wel concessies voor buitenreclame in het noorden maar dat bleek voor de gemeente Groningen, een opdracht die in 2018 aan Exterion gegund is. Via ESH media kan men op 300 locaties adverteren. Npb media blijkt dan weer te beschikken over Midden-Groningen, Oldambt en Stadskanaal.

Zie ook:

https://www.provinciegroningen.nl/contact/woo-besluiten/

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 13 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *