Architectenkeuze bouw MFA Omnipark Erp – Aanbestedingsnieuws

Architectenkeuze bouw MFA Omnipark Erp

Foto: Pixabay.com/Wokandapix

Het gemeenschapshuis Ter Aa en de sportaccommodaties van RKVV Erp, KV de Korfrakkers en TV Hertog Jan in Erp worden vervangen en in een parkachtige omgeving geïntegreerd in het nieuw te realiseren Omnipark Erp . Met deze aanbesteding wenst de gemeente Meierijstad tot de keuze van een architect of een combinatie van partijen te komen die een ontwerp kunnen maken voor de nieuwe MFA in het Omnipark en haar kunnen begeleiden bij de bouw daarvan. Voor de opdrachtgever is dit een belangrijk project dat op grote politieke en maatschappelijke belangstelling mag rekenen. Op het vlak van verduurzaming zal het project uitdagingen kennen. De opdracht omvat de bouwkundige ontwerp- en advieswerkzaamheden van de MFA van de fase structuurontwerp t/m nazorg. De SO-fase start met de uitwerking van het bij de inschrijving behorende en gepresenteerde voorontwerp, dat voldoet aan de eisen voor de in voorbereiding zijnde wijziging van het omgevingsplan, en door de opdrachtgever is vastgesteld. . . Er is een taakstellend budget (bouw- en installatiekosten) gereserveerd van € 9.000.000,-, excl. BTW, peildatum 1 januari 2024.

De aanbestedende dienst wenst een eenmalige overeenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege na afronding van de opdracht. De opdracht is formeel pas afgelopen na het verstrijken van de onderhoudstermijn van de bouwkundige aannemer. Inhoudelijke en procedurele vragen omtrent deze aanbesteding kunnen uitsluitend via de vraag-en
antwoordmodule op Tenderned worden gesteld. Wanneer de vraag- en antwoordmodule gesloten is, kunt u gebruik maken van de berichtenmodule. Het staat de aanbestedende dienst dan vrij om de vraag al of niet in behandeling te nemen.
Het is niet toegestaan meerdere vragen te combineren in één vraag. Indien dit wel gebeurt dan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de vraag niet te beantwoorden. De aanbestedende dienst kan de mogelijkheid bieden om tijdens een tweede vragenronde vragen te stellen naar aanleiding van de antwoorden die in de eerste nota van inlichtingen zijn gegeven. In het geval van een tweede nota van inlichtingen behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor uitsluitend die vragen te beantwoorden die zijn gesteld naar aanleiding van de antwoorden in de eerste nota van inlichtingen. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 8 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/335566

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 9 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *