Aanpak wortelopdruk Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Aanpak wortelopdruk Tilburg

©Zaz 2018

In de gemeente Tilburg wordt steeds meer overlast ervaren door wortelopdruk onder verhardingen. Op dit moment worden deze problemen vooral opgelost met boomonvriendelijke oplossingen. Dit contract moet zorgdragen voor boomvriendelijke oplossingen die de worteldruk tegengaan.

De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Tilburg incl. de dorpen Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:
• Inventarisatie en onderzoek wortelopdruk bij bomen;
• Herinrichten groeiplaatsen bij bomen;
• Verwijderen bomen;
• Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden;
• Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.
Verder wordt verwezen naar het bestek en alle bijbehorende bijlagen.

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een raamovereenkomst met deelopdrachten voor de uitvoering van “Aanpak wortelopdruk” met één opdrachtnemer. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar en gaat in per
1 februari 2024. Bij positieve beoordelingen kan de opdrachtgever te kennen geven de raamovereenkomst met twee jaar te willen verlengen. De opdrachtgever is gerechtigd om deze raamovereenkomst tweemaal met één jaar te verlengen.

NDR: Tja, dat heb je er nu van als je duidelijker dan duidelijk wilt zijn en jezelf maar blijft “herhalen” en gegadigden blijft zien als een stelle stomme idi… en het is ook gewoon tweemaal aan elkaar. O,ja mogen wij ons even achter de oren krabben bij: “Dit contract moet zorgdragen voor boomvriendelijke oplossingen die de worteldruk tegengaan. De opdracht bestaat in hoofdzaak uit: • Verwijderen bomen; ”   ???

Bron: Tenderned maandag 16 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/313474

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 oktober 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *