Herstelwerkzaamheden bruggen Recreatieschap Rottemeren – Aanbestedingsnieuws

Herstelwerkzaamheden bruggen Recreatieschap Rottemeren

Foto”s: © Recreatieschap Rottemeren

Het uit te voeren werk in deze aanbesteding is gelegen in het Recreatieschap Rottemeren, in de gemeenten Lansingerland,
Rotterdam en Zuidplas. De aanleiding van de opdracht is dat bij de bruggen schades en gebreken zijn geconstateerd waardoor zorgen en/of twijfels zijn ontstaan over de duurzaamheid en de functionele comfort van het object. Hieronder per object de constateringen:
– Object RM2Ba003 natrillen van het brugdek;
– Object RM2Bv007 kapot gedrukte beton met blootliggende wapening en corrosie;
– Object RM4Bf040 scheurvorming en kapot gedrukte beton nabij de steunpunten.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Conservering staalwerk, met name leuningen
b. Herstel/ vervangen houten dek/ onderbouw
c. Vervangen slijtlaag
d. Opnemen en aanbrengen nieuwe brug
e. Bijkomende werkzaamheden

– Alle werkzaamheden dienen 23 december 2024 opgeleverd te zijn. De natuurwetgeving is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Gezien de aard van de werkzaamheden en het risico op verstoring van de flora en fauna wordt van de aannemer geen Plan van Aanpak verlangd. Wel geldt Algemeen
Zorgvuldig Handelen.

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned vrijdag 10 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/335943

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 13 mei 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *