Vervoer natte zwemles Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Vervoer natte zwemles Vlaardingen

©ZAZ

De werkzaamheden in deze aanbesteding van de gemeente Vlaardingen bestaan uit het vervoeren van leerlingen van en naar het zwembad binnen de gemeente Vlaardingen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van bewegingsonderwijs voor scholen in het basis en voortgezet onderwijs. De gemeente Vlaardingen biedt leerlingen van de Vlaardingse basisscholen en bovenbouwgroepen van het speciaal onderwijs gedurende het schooljaar bewegingsonderwijs aan met een zogeheten ‘natte gymles’ in zwem- en recreatiebad de Kulk. Een deel van de Vlaardingse scholen neemt deel aan deze lessen, een deel niet. Voor het vervoer van school naar het zwembad en terug doet de gemeente Vlaardingen een beroep op externe vervoerders. Het vervoer dient plaats te vinden conform het zwemrooster. Momenteel heeft de aanbestedende dienst een raamovereenkomst afgesloten met één opdrachtnemer. De huidige raamovereenkomst voor zwemvervoer expireert per 31 augustus 2024.

De gemeente is van plan om een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer. De raamovereenkomst kent een initiële looptijd van één jaar. Na afloop van de initiële looptijd kan de raamovereenkomst drie keer met één jaar worden verlengd. De af te sluiten raamovereenkomst kent geen afnameverplichting. Tevens is het gedurende de looptijd
van de raamovereenkomst mogelijk om de frequentie van het aantal ritten, het aantal scholen, leerlingen en/of lessen aan te passen. De organisatie van de opdrachtnemer dient berekend te zijn op een veranderende behoefte van de aanbestedende dienst. Op basis van historische gegevens wordt de omvang van de opdracht geschat op circa €55.000,- exclusief BTW per jaar. Dit bedrag kan fluctueren door in en uitstroom van scholen in het vervoer.

Bron: Tenderned zaterdag 11 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/335930

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 13 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *