Onduidelijkheden bij aanbesteding Kerstmarkt Maastricht – Aanbestedingsnieuws

Onduidelijkheden bij aanbesteding Kerstmarkt Maastricht

Dagblad de Limburger concludeert uit eigen onderzoek dat er sprake is van bedrog bij een aanbesteding voor het kerstfestijn op het Vrijthof.  Het zou niet zijn georganiseerd door Stichting Winterevents maar door een oud-bestuurslid van die stichting: Maurice Schoenmaeckers, tevens commercieel directeur van MVV. Oud-burgemeester Leers van Maastricht heeft adviezen verstrekt aan Schoenmakers, maar ontkent dat die adviezen betrekking hebben op de kerstmarkt. Door de betrokkenheid van Leers bij de advisering van Schoenmaeckers ontstaat zo een kring tussen opdrachtverstrekking en opdracht ontvangen.

Schoenmaeckers organiseerde eerder al sinds 1999 de Kerstmarkt Maastricht via de Stichting Winterevents. De gemeente legt daar van 2015-2020 elk jaar, volgens de programmabegroting van 2015, €200.000 op toe. In een reactie laat de gemeente weten dat de stadsadvocaat onderzoek doet naar de Stichting Winterevents en dat de aanbesteding wordt geëvalueerd. 

In december 2015 is de meest recente (enige) aanbesteding uitgeschreven voor de kerstmarkt. Het gaat daarbij om een periode van 4 jaar met een mogelijke verlenging van 2x 1 jaar. Die opdracht is op 17 juni 2016 gegund aan Stichting Winterevents, uit 7 inschrijvers. De opdracht is ook niet voor de verlichting of de programmering, dat ligt bij de Stichting Centrummanagement, aldus de aanbestedingsstukken. Doel van die opdracht is “het bevorderen van het onderscheidend profiel van Maastricht in de kersttijd om daardoor bezoek aan de stad te bevorderen”.

Blijkens de aanbestedingsleidraad “beschrijvend document” is, in tegenstelling tot de programmabegroting, niet de bedoeling dat de gemeente geld toelegt op het event: het “Uitgangspunt is dat de organiserende partij een kerstevenement op het Vrijthof zonder financiële bijdrage van de gemeente kan organiseren”.

Zie het gunningsbericht op TenderNed

Een aanverwante opdracht op TenderNed voor assessment en loopbaanbegeleiding bevat ook een evaluatie van de bekendheid van de kerstmarkt.

Zie: http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170806_00044625/bedrog-rond-kerstfestijn-met-rol-voor-gerd-leers
Zie eerder: https://kermis.wordpress.com/tag/magisch-maastricht/page/2/

En een rapport van de Maastrichtse rekenkamer uit 2012 dat verslaat over eerdere betalingsproblemen van de Stichting Winterevents.

1 thought on “Onduidelijkheden bij aanbesteding Kerstmarkt Maastricht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *