Onderhoud speel- en sportvoorzieningen Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud speel- en sportvoorzieningen Eindhoven

Foto Google Streetview

De aanbestedende dienst wenst met een raamovereenkomst werkzaamheden in het kader van onderhoud en reparatie
van speeltoestellen, sporttoestellen en valondergronden, binnen de gemeente Eindhoven, snel, effectief en op een adequate wijze -door (een) specialistische ondernemer(s)- laten uitvoeren. Omdat naar inschatting van opdrachtgever de omvang van het areaal te groot is voor één enkele ondernemer, is er voor gekozen het areaal te verdelen in twee geografische percelen.
Per perceel wordt opdracht verstrekt. Inschrijven op één perceel of beide percelen is toegestaan maar niet verplicht. Een
inschrijver kan derhalve beide percelen gegund krijgen. De geraamde waarde van de twee percelen gezamenlijk bedraagt op basis van regulier beschikbaar budget en historische gegevens circa €730.000,- excl. btw, gerekend over de gehele looptijd van de overeenkomst (achtenveertig maanden).
Uitgesplitst op perceelniveau betekent dit het volgende:
Perceel 1:  Integraal onderhoud speel- en sporttoestellen en valondergronden Noord (betreft sport- en speeltoestellen in de gebieden Centrum, Woensel en de omheinde speeltuinen de Splinter, V.O.J. en Philipsdorp) €356.000,-
Perceel 2: Integraal onderhoud speel- en sporttoestellen en valondergronden Zuid (betreft sport- en speeltoestellen in de gebieden Tongelre, Stratum, Gestel, Strijp en de omheinde speeltuinen ST. Joseph en ST Trudo) €374.000,-

De werkzaamheden -verstrekt door middel van deelopdracht(en)- zijn hoofdzakelijk maar niet uitsluitend gericht op:
• het onderhoud en reparaties van speeltoestellen, sporttoestellen en valondergronden;
• het direct opheffen van gevaarlijke situaties;
• het bijwerken van onderhoud logboekgegevens in Geovisia;
• het uitvoeren van bijhorende en bijkomende werkzaamheden.

De af te sluiten overeenkomst heeft een initiële looptijd van vierentwintig maanden en gaat in per 1 februari 2024. De initiële contracttermijn eindigt op 31 januari 2026. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst tweemaal met twaalf maanden onder dezelfde condities te verlengen. Opdrachtgever volgt, gelet op de aard en de geraamde omvang van de opdracht, een openbare procedure.

Bron: Tenderned vrijdag 13 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/313241

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *