Schoonmaak GGD Zuid Limburg – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak GGD Zuid Limburg

Foto: © GGD Zuid Limburg

De GGD Zuid Limburg werkt als Geneeskundige Gezondheidsdienst voor de 16 gemeenten in Zuid Limburg. Zij voert de collectieve preventie uit, met extra aandacht voor gezondheidsrisico’s in de mens en in diens fysieke en sociale omgeving. Daarnaast treedt zij acuut op bij calamiteiten en daar waar behoefte is aan spoedeisende, medische hulpverlening en bewaakt zij mede de veiligheid in de regio. De GGD staat dicht bij de burger.

De opdracht in deze aanbesteding omvat het leveren van schoonmaakonderhoud (dagelijks, periodiek en regie), glasbewassing en sanitaire voorzieningen (inclusief droogloopmatten). Opdrachtgever wenst door middel van een openbare Europese aanbesteding een overeenkomst te sluiten met één inschrijver die de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft aangeboden. Onder de scope van de opdracht valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het volgende:
– Reguliere schoonmaakwerkzaamheden;
– Periodiek (vloer)onderhoud;
– Regiewerkzaamheden;
– Glasbewassing;
– Sanitaire voorzieningen en droogloopmatten.
De opdrachtgever heeft besloten de opdracht glasbewassing en sanitaire voorzieningen/droogloopmatten toe te voegen aan de opdracht schoonmaak. De reden hiervoor is dat er synergievoordeel kan worden behaald als er één  aanspreekpunt is voor de drie aanverwante diensten.

De omvang van de opdracht voor schoonmaak in onderhoud bedraagt ongeveer 10.000 m2 verdeeld over zestien locaties. De glasbewassing heeft een omvang van ongeveer 8448 m2 voor veertien locaties. Opdrachtgever kan de komende jaren (delen van) locaties afstoten/sluiten en/of (delen van) locaties en (delen van) nieuwe locaties toevoegen aan de overeenkomst. Opdrachtgever wil de mogelijkheid behouden om gedurende de contractperiode wijzigingen door te voeren met betrekking tot de inhoud, omvang van het werk, de frequentie en de kosten. Indien op een gegeven moment minder geld beschikbaar is voor de schoonmaak kan het nodig zijn om de werkprogramma’s en frequenties aan te passen. De Opdrachtgever verwacht hierin een flexibele en coöperatieve instelling van de inschrijver.

De af te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst tweemaal te verlengen met een periode van twee jaar. De overeenkomst zal ingaan op 1 november 2024. Er geldt een wederzijdse opzegtermijn van zes maanden na de initiële contractperiode van drie jaar.

Op de overeenkomst(en) voor het schoonmaakonderhoud is een „wachtkamer”-constructie van toepassing. Op basis van de criteria ontstaat een rangorde van de inschrijvers. Opdrachtgever sluit met de nummer één een overeenkomst. De nummer één in rang is opdrachtnemer en de nummer twee in rang wordt in de wachtkamer geplaatst en ontvangt hiervan een bevestiging, zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat.

Bron: Tenderned zondag 12 mei 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/335950

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 14 mei 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *