WOZ- en Belastingapplicatie H2OE gemeenten – Aanbestedingsnieuws

WOZ- en Belastingapplicatie H2OE gemeenten

Software
Ict software

De colleges van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek en Elburg hebben een besluit genomen om taken op het gebied van belastingen onder te brengen bij een gezamenlijk op te zetten belastingsamenwerking van de H2OE-gemeenten.
De H2OE gemeenten hebben de ambitie om in de toekomst gezamenlijk vanuit één ‘centrum’ gemeente de lokale belastingen te heffen, te innen en beleid uit te voeren. Daarnaast willen de H2OE gemeenten ook de taken in het kader Wet WOZ centraliseren.

De gemeente Elburg neemt deel aan de aanbesteding en gaat mogelijk gebruik maken van de aanbieding. Dit betekent dat Elburg in dat geval een overeenkomst met dezelfde rechten en plichten zal kunnen sluiten met de opdrachtnemer. Mocht Elburg geen gebruik gaan maken van de aanbieding dan zal de prijs dienovereenkomstig verminderen. In het Prijzenblad is o.m. daartoe per gemeente een prijzenblad opgenomen.

De H2OE gemeenten voeren een Europees aanbesteding uit voor de levering, implementatie, hosting en het onderhoud van één geïntegreerde oplossing voor de uitvoering van de taken in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ en de heffing en
inning van belastingen. Binnen de scope van de opdracht vallen:
• Een zo volledig mogelijke dekking van de inhoudelijke scope. Hiermee wordt bedoeld dat de gewenste oplossing ondersteuning biedt bij het uitvoeren van de volgende processen:
o WOZ-processen
▪ Permanente marktanalyse
▪ WOZ-waardering, inclusief taxatie
▪ WOZ-kadastermutaties
▪ WOZ- objectenbeheer en aanlevering landelijke voorziening
▪ Bezwaar en beroep WOZ-waarde
o Heffen
▪ Beheer gegevens
▪ (Her)Berekenen beschikkingen
▪ Creëren en versturen aanslagbiljetten
▪ Bezwaar en beroep
o Invorderen
▪ Betalingsverwerking
▪ Betalingsregeling
▪ Uitstelverlening
▪ Kwijtschelding
▪ Administratief beroep
▪ Dwanginvordering

De overeenkomst(en) die bij een eventuele gunning wordt aangegaan per gemeente kent een looptijd van vier jaar, met als gewenste ingangsdatum 15 februari 2024. De looptijd kan drie keer met (telkens) twee jaar worden verlengd.

Bron: Tenderned vrijdag 13 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/313193

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *