Gevelrenovatie Hoofdkantoor HHR – Aanbestedingsnieuws

Gevelrenovatie Hoofdkantoor HHR

foto: Google Streetview

Het pand van het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de Archimedesweg 1 in Leiden is opgericht in 1998. De gevels van het pand zijn voorzien van een gevelsysteem met keramische gevelelementen tussen metalen profielen. Dit betreft gezette metalen C-profielen als horizontale geleding ter hoogte van de verdiepingsvloeren en afdekkende profielen tussen de vlakken met keramische elementen. Deze metalen profielen zijn bevestigd op multiplex stroken die tegen de HSB-gevelelementen zijn bevestigd. Daar het hier een open (ventilerend) gevelbekledingssysteem betreft, kan ook vocht achter de gevelbekleding raken.
Op enkele locaties heeft vochtindringing reeds geleid tot ernstige houtrot in de multiplex stroken. Hierdoor zijn onlangs enkele C-profielen losgekomen uit de gevel.

De opdracht in deze aanbesteding bestaat in hoofdzaak uit de nodige herstelwerkzaamheden om de technische staat van de gevel te herstellen. Het gehele werk dient uiterlijk opgeleverd te zijn op 1 april 2025. Uiterlijk op 1 december 2024 dient het werk buiten zichtbaar gestart te zijn.

Gekozen is voor een nationale aanbesteding volgens de openbare procedure. Op basis van de verstrekte  gegevens worden
marktpartijen gevraagd om een inschrijving te doen ten behoeve van het uit te voeren werk. Deze aanbesteding heeft tot doel één opdrachtnemer te contracteren voor de opdracht. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft aangeboden op basis van: – Beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Op Dinsdag 4 juni 2024 wordt u in de gelegenheid gesteld om op de locatie te bezoeken van 10:00 uur – 11:00 uur. Eventuele vragen dienen na het bezoek op Tenderned te worden ingediend. U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met vrijdag 31 mei 2024, uitsluitend door het sturen van een bericht via  het dashboard onder de kop Communicatie.

Bron: Tenderned zondag 12 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/335964

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 14 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *