Parkeergarage spoorzone Ede-Wageningenp – Aanbestedingsnieuws

Parkeergarage spoorzone Ede-Wageningenp

Het project in deze aanbesteding van de gemeente Ede betreft de realisatie van een parkeergarage voor Park&Ride-gebruik als onderdeel van de nieuwe OV-knoop Ede-Wageningen. Het gaat daarbij om het uitwerken van de vraagspecificatie, het
beeldkwaliteitsplan met bijbehorende kleur- en materiaalstaat en het civieltechnisch ontwerp ‘aansluitende infrastructuur’ (welke later wordt verstrekt) tot een bouwkundig en civieltechnisch definitief ontwerp, een bouwkundig en civieltechnisch uitvoering gereed ontwerp en de realisatie van het werk. Opdrachtgever heeft voor de inschrijfprijs een plafondbedrag vastgesteld ter grootte van €12.500.000,- (excl. btw). Inschrijvingen met een hogere inschrijfprijs dan dit plafondbedrag worden uitgesloten van deze aanbesteding.

De opdrachtgever heeft zich, voorafgaand aan deze aanbesteding, op de hoogte gebracht van de gebruikelijke standaarden, de meest voor de hand liggende perceelindeling, de meest geschikte aanbestedingsprocedure, en de toegankelijkheid van het MKB, etc. Hierdoor hoopt de opdrachtgever de administratieve lasten van de gegadigden/inschrijvers zo laag mogelijk te houden.

Er wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een individuele (mondelinge) inlichtingenronde op 28 mei (evt. 29 of 31 mei 2024). De geïnteresseerde gegadigden kunnen daarvoor een toelichting geven op de mogelijke invulling van de opdracht en/of individuele vragen stellen met een gerechtvaardigd commercieel belang. Gegadigden mogen hieraan met maximaal vijf personen deelnemen. U dient uiterlijk op 23 mei 2024 kenbaar te maken dat u deel wilt nemen aan deze inlichtingenronde, met hoeveel personen, vermelding van de contactgegevens (e-mailadres en mobiel telefoonnummer) van
deze personen en voorkeur aanvangstijdstip(pen) door een bericht te plaatsen op Tenderned, onder vermelding van “Opgave individuele inlichtingenronde”.

Van de inschrijvers wordt verder verwacht/verlangd dat zij zich in kennis stellen van de lokale situatie / werkterrein van de opdracht. Bezichtiging van de locatie(s) / het werkgebied kan op eigen gelegenheid plaatsvinden.

Bron: Tenderned maandag 13 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/335987

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 14 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *