bouwteam kindcentrum de Sprong Wanroy – Aanbestedingsnieuws

bouwteam kindcentrum de Sprong Wanroy

©Zaz 2024

Kindcentrum De Sprong biedt onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar en is het enige kindcentrum in de dorpen Wanroij en Landhorst. In het kindcentrum werken verschillende partijen samen: basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, bibliotheek en heemkundekring. Deze organisaties zullen nog intensiever gaan samenwerken in het toekomstige nieuwe gebouw van basisschool De Sprong. De wens om het kindcentrum een nieuwe inpuls te geven is groot. Daarom zal de bassischool met het huidige gebouw van kinderopvang Spring verbonden worden. Kinderopvang Spring en basisschool De Sprong hebben een wederzijdse intentie om hun samenwerking op locatieniveau te intensiveren en toe te werken naar een situatie waarin onderwijs, peuteraanbod, kinderopvang en BSO samenwerken in één pedagogische, uitdagende en educatieve omgeving. In het Programma van eisen en het ontwerp is dit verder uitgewerkt.
De ontwikkeling omvat een kindcentrum met een totale omvang van ca. 1721m2 BVO.
Het werkadres is het volgende: Lindenplein 17, 5446AV, Wanroij

De selectie- en gunningsprocedure in deze niet-openbare aanbestedingwordt, volgens planning afgerond in augustus 2024. Vanaf augustus 2024 wordt gestart met het uitwerken van een definitief ontwerp tot technisch ontwerp. Indien alles volgens wens en planning verloopt, kan gestart worden met de bouw vanaf januari 2025. De ingebruikname is gepland in november 2025. De gunningsfase eindigt 2 augustus 2024 met gunning van de opdracht aan de winnende onderneming.  De opdracht wordt gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding als gunningscriterium, met als subgunningscriteria Prijs, Kwaliteit en Presentatie.
De weging van de subgunningscriteria is respectievelijk 30/60/10.

Bron: Tenderned maandag 13 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/336134

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 14 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *