NS vecht boetebesluit ACM aan bij rechter

Gisteren heeft de ACM bekendgemaakt dat zij het bezwaar van NS tegen een eerder opgelegde boete ongegrond verklaart. NS heeft daarop besloten beroep in te stellen bij de rechtbank Rotterdam. NS is het oneens met het oordeel en onderbouwing van de ACM. Op 29 juni 2017 heeft de ACM NS een boete opgelegd na onderzoek naar de aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer in Limburg.

De ACM beboet de NS voor twee overtredingen.

  1. De eerste overtreding is dat de NS voor de aanbesteding van het Limburgs regionaal openbaar vervoer een verlieslatend bod deed: de kosten die de NS zou maken waren hoger dan de opbrengsten die zij met het regionaal vervoer in Limburg naar verwachting zou behalen. Daardoor kregen de andere inschrijvers op de aanbesteding geen eerlijke kans: zij konden het bod van NS niet evenaren of overtreffen zonder zelf verlies te lijden, ook al zouden zij net zo efficiënt zijn als de NS.
  2. De tweede overtreding is een combinatie van samenhangende acties:
    *de NS gebruikte vertrouwelijke informatie die zij had verkregen van een ex-directeur van Veolia, de partij die het regionale Limburgse spoorvervoer verzorgde op het moment van de aanbesteding. De NS had hem via een schijnconstructie aangetrokken.
    * de NS benadeelde haar concurrenten door traag en onvolledig te reageren op hun verzoeken om toegang tot bepaalde diensten en voorzieningen op stations. De NS is eigenaar van voorzieningen op stations, zoals servicebalies  en wachtruimtes voor medewerkers. De NS moet concurrenten toegang geven tot dergelijke diensten
    * de NS speelde vertrouwelijke informatie over Veolia en Arriva door aan haar eigen dochter Abellio. De NS hield verder bruikbare informatie over reizigersopbrengsten achter voor haar concurrenten, terwijl haar eigen dochter Abellio er wel gebruik van kon maken.
©NS 2018
Volgens de NS komt ACM tot dat oordeel op basis van een eigen analyse van het bod dat NS heeft ingediend, waarbij ACM onder meer uit gaat van lagere reizigersaantallen.

NS vindt de benadering van ACM nieuw en waarschuwt voor verstrekkende gevolgen voor de spoorsector en toekomstige aanbestedingen en investeringen door NS. NS weerspreekt ook dat het bod bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg verlieslatend was. Het bod voldeed ook aan de interne rendementseis.

NS heeft dan ook door middel van een bezwaarschrift aan ACM gevraagd het besluit te heroverwegen.

redactie Auteur

Geef een reactie