Nieuwbouw sporthal de Marke Zuid Deventer – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw sporthal de Marke Zuid Deventer

Laatst geupdate op november 7, 2023 door redactie

Impressie: © Stichting Carmelcollege

Op dit moment bevindt zich in de wijk Keizerlanden aan de Lebuïsnuslaan 3, de sporthal ‘De Keizerslanden’. Deze sporthal is sterk verouderd en aan het eind van zijn levensduur. De gemeente Deventer heeft besloten tot vervangende nieuwbouw. De gemeenteraad van Deventer heeft aangegeven dat de nieuwe sporthal ENG dient te zijn en BREEAM excellent gecertificeerd.

Omdat de huisvesting inclusief de sportvoorziening van het Etty Hillesum Lyceum De Marke Zuid ook toe is aan vervangende nieuwbouw, is vastgesteld dat de sportvoorziening van het Etty Hillesum Lyceum overgedragen zal worden naar de gemeente Deventer dan wel het Sportbedrijf Deventer. Op deze wijze kan er, in plaats van twee aparte, één sportvoorziening worden gerealiseerd, welke door zowel de sportverenigingen als door het Etty Hillesum Lyceum kan worden gebruikt. De nieuwe Sporthal De Marke wordt overdag gebruikt door de leerlingen van Etty Hillesum Lyceum en ‘s avonds door verschillende verenigingen. Het wordt het thuis van korfbalvereniging Devinco maar wordt ook gebruikt voor o.a. zaalvoetbal en handbal.

Het ontwerp van de nieuwbouw is gelegen naast de nieuw te bouwen school, het Etty Hillesum Lyceum. Tijdens de bouw worden beide projecten ontsloten vanaf de Lebuïnuslaan waarbij het resterende deel van het huidige sportveld dienst als bouwplaats van beide projecten.

De opdracht bevat de bouwkundige en constructieve werkzaamheden als ook de elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden. Onderdeel van de opdracht is het voldoen aan de vereisten welke BREEAM vraagt voor het betreffende ambitieniveau. De sloop van de bestaande opstallen als ook de aanleg van de buitenruimte zullen t.z.t. separaat worden aanbesteed. De in de tweede fase van deze aanbestedingsprocedure te verstrekken aanbestedingsdocumenten
(inclusief bijlagen) en eventuele nota’s van inlichtingen bevatten de exacte omschrijving van het project en de aan te besteden werkzaamheden. Tevens worden de eisen en de criteria waarop de inschrijvingen worden beoordeeld in de gunningsfase nader geduid aan de geselecteerde gegadigden. De aanbestedende dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project uit van een traditionele bouworganisatie. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in april 2024 opdracht verstrekt zodat in mei 2024 met de werkzaamheden kan worden gestart. De opdracht zal een initiële looptijd kennen van één jaar.

De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats. Op basis van de in dit document genoemde criteria maakt de beoordelingscommissie een selectie uit alle aanmeldingen van gegadigden met het doel te komen tot de selectie van vijf gegadigden.

De aanbestedende dienst is op zoek naar een aannemer die een meerwaarde kan leveren voor het project. Deze meerwaarde kan de aannemer aantonen door op basis van de aanbestedingsdocumenten zijn uitvoeringsdeskundigheid en expertise maximaal vijf varianten voor te stellen ter optimalisatie. Uitgangpunt is dat de variant, naar het oordeel van de beoordelingscommissie, minimaal vergelijkbaar is (met de besteksoplossing) als het gaat om kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid, esthetiek en de opgebouwde BREEAM punten. De meerwaarde wordt op financiën beoordeeld.

Bron: Tenderned woensdag 1 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315155

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 2 november 2023

Na vroegtijdige beëindiging van deze aanbesteding is deze her aanbesteed.

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315889

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *