Vervolgrenovatie Koninginnensluis gegund aan Heijmans – Aanbestedingsnieuws

Vervolgrenovatie Koninginnensluis gegund aan Heijmans

Heijmans renoveert in opdracht van Rijkswaterstaat de Koninginnensluis in Nieuwegein. Na verschillende werkzaamheden die in de afgelopen jaren al zijn uitgevoerd, worden nu de bruggen, bediening en besturing, bodem en wanden en de veiligheid rondom de sluis aangepakt.

De Koninginnensluis is een belangrijke verbinding voor voornamelijk recreatievaart tussen het Merwedekanaal en de Lek. De Koninginnensluis is, net als de Emmabrug (ophaalbrug ten zuiden van de sluis) en de voormalige sluiswachterswoningen, een Rijksmonument.

Het Merwedekanaal en de kades hebben een cultuurhistorische waarde. Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat tijdens de renovatie de historie wordt gewaarborgd.

fragmn Koninginnesluis, ©Rijkswaterstaat 2023, persbericht vv. Sander Koninck

“Met deze renovatie blijft de Koninginnensluis ook in de toekomst betrouwbaar en veilig.”, zo stelt Heijmans in een persbericht. Rijkswaterstaat en Heijmans gaan samenwerken volgens de 2-fasen aanpak. In de 1e fase, de voorbereidingsfase, maken Rijkswaterstaat en Heijmans samen het ontwerp, waarbij onzekerheden zoveel mogelijk worden weggenomen. Deze fase duurt ongeveer 1,5 jaar.

Op basis van het ontwerp wordt de definitieve prijs overeengekomen. Daarbij hoort een risicoprofiel voor de realisatiefase dat voor beide partijen acceptabel is. In de 2e fase, de realisatiefase, wordt het werk daadwerkelijk uitgevoerd. De 2e fase start naar verwachting medio 2025.

Omdat een goede samenwerking een belangrijke voorwaarde is voor werken volgens de 2-fasen aanpak, was bij de aanbesteding veel aandacht voor samenwerking. Belangrijke criteria waren onder andere het plan van aanpak voor de optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit in de voorbereidingsfase en realisatiefase, de tarievenstaat en CO2 reductie. Heijmans had de beste mix van scores op de criteria.

In het contract is de mogelijkheid opgenomen om na de voorbereidingsfase van de Koninginnensluis ook het ontwerp en uitvoering van de Houtribsluis door Heijmans uit te laten voeren. Dezelfde aannemer voert zo vergelijkbare projecten herhaald, na elkaar, uit. Dit heet een portfolioaanpak. We willen met deze aanpak bedrijven stimuleren om te innoveren en te verduurzamen.

Naast innovatie en duurzaamheid heeft de portfolio aanpak ook andere voordelen zoals kennisdeling en een efficiënte uitvoering van de projecten en projectteams die op elkaar ingespeeld zijn.

‘Leren, ontwikkelen èn branche breed met elkaar delen is essentieel in de projectenwereld en helemaal bij deze opdracht, met 2-fasen- en portfolioaanpak. Ik kijk ernaar uit om samen met Heijmans dit project tot een succes te maken. […] ‘We gaan leren en ontwikkelen; waarbij thema’s duurzaamheid en veiligheid als rode draden door het project lopen, met de kans om daar samen op voort te borduren bij de herhalingsopdracht. Onze opgedane leerervaringen vanuit de 2-fasen aanpak bij de Renovatie Prinses Marijkesluis komen hierbij van pas.’
Ivèns Krist, projectmanager Rijkswaterstaat:

en

‘Ik ben ervan overtuigd dat de 2-fasen aanpak zal leiden tot een efficiënte en gebalanceerde samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Heijmans. Het contract stelt ons in staat om optimaal te profiteren van elkaars kennis en kunde, waardoor we fase 1 (ontwerp) en fase 2 (realisatie) succesvol kunnen doorlopen en afronden.’
Ehsan Mobareky Zadeh, projectmanager Heijmans Infra

Bronnen: Rijkswaterstaat 26 oktober 2023 / Heijmans 30 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *