Nieuwbouw leer- en ontwikkelcentrum Schiermonnikoog – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw leer- en ontwikkelcentrum Schiermonnikoog

Impressie: © Gemeente Schiermonnikoog

Onder de werknaam LOC Schiermonnikoog, bestaande uit de Gemeente Schiermonnikoog, de basisschool van het eiland en Fierder Onderwijs wordt gezamenlijk gewerkt aan het realiseren van een leer- en ontwikkelcentrum. In de nieuwbouw zal een kinderopvangorganisatie, de basisschool en het voortgezet onderwijs intensief samenwerken en samenwonen. Dit zijn een
nader te bepalen kinderopvangorganisatie, SWS ‘Yn de Mande’ en Inspecteur Boelenschool. Door 19 het Atelier architecten is een ontwerp gemaakt dat met de ontwerppartners is uitgewerkt tot een bestek met bijbehorende tekeningen. Tijdens de gunningsfase van deze niet-openbare aanbesteding worden alle technische documenten gedeeld.

Het doel van deze aanbestedingsprocedure is te komen tot de gunning aan twee opdrachtnemers voor het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden of de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van het leer- en ontwikkelcentrum.

Het nieuwe Leer- en Ontwikkelcentrum zorgt voor een integrale samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Een goed onderwijsaanbod is van groot belang voor de leefbaarheid op het eiland Schiermonnikoog. In het leer- en ontwikkelcentrum wordt een doorlopende leerlijn van 0 tot 16 jaar gecreëerd. In de nieuwbouw kunnen de kinderen beter bijgestaan worden in hun ontwikkeling. De schoolgebouwen van de huidige twee scholen staan op verschillende locaties in
de wijk Nieuw Dokkum op het heiland Schiermonnikoog. De vastgestelde locatie voor de nieuwbouw is de huidige locatie van SWS ‘Yn de Mande’ aan de F.H. Gasaustraat.

De opdracht is verdeeld in twee percelen:
▪ Perceel 1: betreft de bouwkundige werkzaamheden, met uitzondering van de vaste inrichting en de terreininrichting.
▪ Perceel 2: betreft de installatietechnische (elektrotechnische en werktuigbouwkundige) werkzaamheden

Een gegadigde mag een verzoek tot deelname doen voor perceel 1 en/of perceel 2. Een gegadigde kan voor elk perceel waarvoor hij een verzoek tot deelneming indient, de keuze maken om voor dat perceel zelfstandig of met een onderaannemer deel te nemen. De opdrachtnemers aan wie de opdracht wordt gegund dienen de werkzaamheden te realiseren binnen de uitgangspunten en de contractuele voorwaarden die in de overeenkomst en de bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen.

Bron: Tenderned zaterdag 22 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304806

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *