Levering ondergrondse afvalcontainers ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Levering ondergrondse afvalcontainers ‘s-Hertogenbosch

Ondergrondse containers (Oracs) in typische Haagse straten. Zeeheldenkwartier, Bilderdijkstraat. Dienst Stadsbeheer

Ondergrondse afvalcontainers (OAC’s) worden door de gemeente ’s-Hertogenbosch gebruikt als middel om afval in te zamelen, voornamelijk in (groot) stedelijk gebied met veel hoogbouw. Afvalstoffendienst plaatst deze containers op locaties waar het reguliere beleid lastig uit te voeren is, bijvoorbeeld in de binnenstad. Ook worden containers geplaatst op verzoek van ontwikkelaars, woningbouwverenigingen en VVE’s. De komende jaren zal Afvalstoffendienst behoefte hebben aan OAC’s, doordat:
– De bestaande OAC’s vervangen dienen te worden (vanwege ouderdom, nietherstelbare schades en eventuele veranderende eisen en wensen);
– Op nieuwe locaties OAC’s geplaatst moeten worden. Dit komt voor in het geval van nieuwbouw en daar waar er voor wordt gekozen om inpandige rolcontainers te vervangen voor OAC’s, maar ook veranderende eisen en wensen (aan inzameling en
afvalscheiding).
Bij de aanbestedingsdocumenten is een programma van eisen opgenomen. het niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. Mocht inschrijver zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen van het programma van eisen, dan dient de inschrijver dit aan te geven in de nota(‘s) van inlichtingen. Aan de hand daarvan beslist de gemeente wat voor gevolgen dit heeft voor de aanbestedingsprocedure.

De opdracht betreft een raamovereenkomst met een maximum bedrag van €4.000.000,-. Hierin kan de gemeente geen afname- of omzetgarantie afgeven. Het maximum bedrag is slechts indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
De overeenkomst kan tussentijds schadevrij worden opgezegd met een opzegtermijn van zes maanden of indien de maximale waarde is bereikt. De overeenkomst gaat in op 1 december 2023 en eindigt op 1 december 2025. Na het verstrijken van
de looptijd kan de overeenkomst optioneel eenzijdig door de gemeente worden verlengd met twee periodes van één jaar. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 22 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304854

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *