Watertransport systeem Amsterdam-Amstelland – Aanbestedingsnieuws

Watertransport systeem Amsterdam-Amstelland

Foto: © Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De aanbestedende dienst Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is op zoek naar een opdrachtnemer die minimaal twee watertransportsystemen kan leveren. Een watertransportsysteem (WTS) heeft als doel grote hoeveelheden water te kunnen transporteren naar de benodigde locatie. Bij een incident moet een WTS snel operationeel zijn en flexibel ingezet kunnen worden. Het complete systeem bestaat uit twee eenheden. De ene is de Pompvoorziening (PV) en de andere is uitgerust als Slangenvoertuig (SV). Het WTS moet minimaal 14.000L/min water over een afstand van tenminste 500m kunnen transporteren. Het watertransport vindt plaats middels twee slangleidingen met een maximale diameter van 200mm. De aanbestedende dienst heeft de opdracht onderverdeeld in de volgende percelen:
• perceel 1: Pompvoorziening.
• perceel 2: Slangenvoertuig.

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer per perceel en is daartoe op zoek naar maximaal twee opdrachtnemers die die de gevraagde WTS kan leveren. De looptijd van de af te sluiten overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van de overeenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van twee jaar met de optie tot drie keer twee jaar te verlengen. De omvang van de opdracht is minimaal twee maximaal drie pompvoorzieningen en minimaal twee maximaal vier slangenvoertuigen. De genoemde aantallen zijn indicatief waarvan Inschrijver geen rechten kan ontlenen. Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare procedure. Alle inschrijvingen die conform de vorige hoofdstukken niet zijn uitgesloten van de procedure en die door de aanbestedende dienst geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 22 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304920

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *