Nieuwbouw IKC De Rank Wezep – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC De Rank Wezep

Impressie: © Stichting Cambium

Stichting Cambium heeft het voornemen om nieuwbouw voor De Rank met kinderopvang te realiseren. Hiertoe zal door middel van niet-openbare procedure voor twee percelen afzonderlijk een inschrijver worden geselecteerd.

  • perceel 1; de bouwkundige en constructieve aannemer.
  • perceel 2; de elektrotechnische en werktuigkundige aannemer.

De procedure bestaat uit twee fasen. In de eerste fase, de selectiefase, worden uit de aanmeldingen maximaal vier** gegadigden geselecteerd. De geselecteerde gegadigden worden vervolgens voor de tweede fase, de gunningsfase, uitgenodigd. Bij aanmelding worden de gegadigden getoetst aan uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en in de tweede fase worden de inschrijvingen getoetst aan de hand van minimum eisen en gunningscriteria.
**In het systeem van Tenderned is het niet mogelijk om het minimum aantal gegadigden voor de
gunningsfase op drie te zetten (Bij Tenderned is in het systeem alleen een minimum van vijf mogelijk).
De ARW 2016 art. 3.5.4 en 3.5.5 geeft aan het minimaal aantal gegadigden drie is bij een nationale
openbare procedure. Voor deze aanbesteding geldt dat uit de aanmeldingen voor de selectiefase minimaal drie en maximaal vier gegadigden worden geselecteerd voor de gunningsfase.

De nieuwbouw zal onderdak bieden aan bassischool C.B.S. De Rank en aan de stichting SKO ten behoeve van kinderopvang.
De nieuwbouw zal worden gerealiseerd op de nieuwbouwlocatie aan de Noordsingel te Wezep-Noord. Het gebouw omvat twee bouwlagen, totaal 1.369 m2 bvo. De door de winnende inschrijver te verrichten werkzaamheden betreft de bouwkundige en constructieve werkzaamheden (perceel 1) en elektrotechnische en werktuigkundige werkzaamheden (perceel 2) voor het realiseren en opleveren van het werk in functionerende staat, een en ander zoals vastgelegd in de contractstukken, inclusief nazorg. In hoofdlijnen, maar niet uitsluitend omvat de opdracht de volgende onderdelen:
• de nieuwbouw, incl. vaste inrichting van het Integraal Kind Centrum;
• het aanleggen en inrichten van het schoolterrein.
De oplevering staat gepland op eind april 2025, zodat de ingebruikname en inhuizing voor het nieuwe schoolseizoen 2025 kan plaatsvinden. . De inschrijvingen worden na indiening getoetst aan de door de aanbestedende dienst gestelde eisen en het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving op basis van laagste prijs.

Bron: Tenderned woensdag 25 oktober 2023

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/314682

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 26 oktober 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *