Calamiteitendienst verkeersregelinstallaties Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Calamiteitendienst verkeersregelinstallaties Hoorn

Foto: © Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft op dit moment 27 verkeersregelinstallaties (VRI’s). In de toekomst kan dit aantal wijzigen. Het doel van de opdracht is om één partij te contracteren voor het inrichten en instandhouden van een 24/7 storingswachtdienst voor het herstellen van schades, urgente, niet-urgente storingen en preventieve werkzaamheden aan in hoofdzaak de verkeersregelinstallaties. Daarnaast ook aan verkeerstechnische objecten en bewegwijzering. Er ligt een scheidslijn tussen storingen aan het buiten- en binnenwerk. Deze aanbesteding beperkt zich tot storingen aan het buitenwerk. Storingen aan het regeltoestel zelf, zoals softwareproblematiek of een defect bedieningspaneel, vallen binnen de verantwoordelijkheid van de leverancier. Bij twijfelgevallen is de opdrachtgever leidend. Bij de aanbestedingsdocumenten is een programma van eisen opgenomen.

Aanleiding voor deze aanbesteding is het aflopen van de huidige overeenkomst. De looptijd van de Opdracht is twee jaar. De geplande ingangsdatum is 1 februari 2024. De overeenkomst kan worden verlengd met twee keer één jaar, waardoor de overeenkomst uiterlijk op 31 januari 2028 kan eindigen. De opdracht heeft een begrote waarde van maximaal €300.000,- over de maximale looptijd van vier jaar. Dit is de totale waarde inclusief opties en verlengingen, exclusief btw. Aanbesteder heeft gekozen vor het volgen van een openbare procedure. Een beoordelingsteam beoordeelt de inschrijving op basis van de kwalitatieve (sub)gunningscriteria. Het beoordelingsteam voor deze opdracht bestaat uit:
• Een verkeerskundige
• Beheerder technische installaties
• Coördinator mobiliteit
Elke teamlid beoordeelt eerst individueel uw inschrijving. In een consensusoverleg komt het beoordelingsteam vervolgens per (sub)gunningscriterium tot één beoordeling. Om te voorkomen dat de prijs invloed heeft op de beoordeling van de kwaliteit, beoordelen we de eerst de kwaliteit van de inschrijving. De prijs (de inschrijvingssom) wordt pas na de kwaliteitsbeoordeling bekend gemaakt aan het beoordelingsteam.

Bron: Tenderned woensdag 25 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/314549

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 26 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *