Modulaire kleedkamers SRO Servicecentrum B.V. – Aanbestedingsnieuws

Modulaire kleedkamers SRO Servicecentrum B.V.

Hoe modulair wil je het hebben? Foto: pixabay.com

De omvang van de opdracht in deze aanbesteding door SRO Servicecentrum B.V. bestaat in hoofdlijnen uit de levering, plaatsing en in gebruik stellen van tien modulaire, duurzame kleedkamerunits op het Noorder Sportpark in Haarlem die in de toekomst makkelijk verplaatst en op een andere locatie in Haarlem in gezet kunnen worden. Deze opdracht is inclusief:
• Het ontwerp, de productie, het transport van de modulaire kleedkamers naar de locatie, alsmede de assemblage van de kleedkamers en het gebruiksklaar leveren.
• Grondwerkzaamheden en aanpassing van nutsvoorzieningen.
• Het bouw- en woonrijp maken van de projectlocatie.
• Optioneel in scope: Demonteren en herplaatsen van de kleedkamers.

Daarnaast is het voornemen om de komende jaren zestien tot achttien modulaire kleedkamers te realiseren op andere
sportparken in Haarlem. Deze zijn verdeeld over de volgende sportparken:
• Sportpark Eidenhout, Hulswitweg 47 te Haarlem: zes stuks in 2024
• Sportpark United/DAVO, Zuidschalkwijkerweg 19 te Haarlem: zes stuks in 2025
• Sportpark Pim Mullier, Jaap Edenlaan 7 te Haarlem: vier tot 6 stuks in 2024 of 2025

Buiten de scope van de werkzaamheden vallen onder andere de aanvraag omgevingsvergunning en daadwerkelijke aansluiting op de nutsvoorzieningen. De E- en W aansluiting dienen gebruiks- en aansluitklaar te worden opgeleverd, echter de daadwerkelijk aansluiting op het hoofdnet vindt plaats door de betreffende nutspartijen.
De volledige specificatie en werkomschrijving van de kleedkamers Noorder Sportpark Haarlem is uitgeschreven
in het programma van eisen. De specificaties voor de voorgenomen kleedkamers voor overige sportparken zullen vergelijkbaar zijn. SRO wenst één opdrachtnemer te contracteren.

SRO beoogt één  raamovereenkomst aan te gaan voor de duur van twee jaar met de éénzijdige optie voor SRO tot verlenging van tweemaal één jaar. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 december 2023. De opdracht wordt
aanbesteed door middel van de Europese openbare procedure. Er zal worden gegund aan de voor SRO Economisch Meest Voordelige Inschrijving, aan de hand van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zaterdag 2 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308682

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 4 september 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *