Mobiele betaalautomaten en creditcard acquiring Belastingdienst – Aanbestedingsnieuws

Mobiele betaalautomaten en creditcard acquiring Belastingdienst

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor mobiele
betaalautomaten, inclusief service en het verzorgen van creditcard acquiring voor een periode van twee jaar met
tweemaal voor de aanbestedende dienst de optie tot verlenging met één j aar. De intentie is om de raamovereenkomst op 1 december 2o23 van kracht te laten worden.

Er zijn verschillende groepen eindgebruikers. De mobiele betaalautomaten worden op dit moment gebruikt bij de
Douane, IVIKB deurwaarderij en MKB Auto. De mobiele betaalautomaten zullen uitsluitend binnen Nederland‘
gebruikt worden (ook in de buurt van landsgrenzen). De mobiele betaalautomaten dienen in geheel Nederland bereik
te hebben. Specifiek ook Schiphol omdat gebleken is dat daar extra aandacht nodig is voor het bereik van de mobiele betaalautomaten.

De mobiele betaalautomaten worden door de Douane op (lucht)havens gebruikt.
MKB Deurwaarderij gebruikt de mobiele betaalautomaten onder meer tijdens openbare verkopen van in beslag genomen goederen en tijdens automatische kentekenplaat controles. In de praktijk worden daarmee de mobiele betaalautomaten in heel Nederland ingezet.
MKB Auto gebruikt de mobiele betaalautomaten bij het controleren van het gebruik van een Eurovignet door heel
Nederland, veelal langs (snel)wegen.  Indien er onterecht geen gebruik wordt gemaakt van een Eurovignet dan wordt er
een boete gegeven. De aanschaf van net Eurovignet en de boete kunnen direct worden betaald met een betaalautomaat.
De mobiele betaalautomaten worden beheerd door de afdeling Accountmanagement Betalingsverkeer. Deze afdeling
valt onder Centrale Administratieve Processen (CAP), Inning en Betalingsverkeer. Deze afdeling verzorgt de contacten voor het betalingsverkeer met diverse leveranciers.

De opdracht omvat het leveren van mobiele betaalautomaten, inclusief service en onderhoud en her verzorgen van
creditcard acquiring voor de Directoraten Generaal Belastingdienst en Douane uitsluitend binnen Nederland?
Het gaat naar verwachting om een initiële levering van 90 mobiele betaalautomaten. inclusief service en accessoires
Daarnaast kunnen er gedurende de looptijd van de overeenkomst op afroep mobiele betaalautomaten afgenomen worden.
Het geschatte aantal transacties is:
2500 debitcard transacties per jaar, 10.000 transacties over de gehele looptijd
1000 creditcard transacties per jaar, 4.000 transacties over de gehele looptiid
De verwachting is dat deze aantallen transacties relatief gelijk zullen blijven gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.

Bron: Tenderned donderdag 27 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/305266

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 juli 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *