Venlo zoekt oud papier ophaler – Aanbestedingsnieuws

Venlo zoekt oud papier ophaler

Venlo heeft 27 juli een opdracht gepubliceerd voor het ophalen van oud papier. De opdracht betreft de inzameling en verwerking van oud papier en karton in de gemeente Venlo. Binnen dit perceel is in 2022 ca. 3.800 ton* OPK (oud papier en karton) ingezameld. Het volume bedraagt op jaarbasis ca. 370 ton*. Een geraamde waarde is niet gegeven, maar we verwachten niet dat het liefdewerk oud papier is, anders was de Europese Drempelwaarde niet behaald.
De opdracht is verdeeld in 2 percelen. Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één overeenkomst met één inschrijver per perceel.
Perceel 1: Inzameling en vermarkting (ter verwerking) van OPK afkomstig van huishoudens (exclusief de binnenstad) Perceel 1 omvat de maandelijkse inzameling en vermarkting (ter verwerking) van OPK afkomstig van huishoudens (exclusief de binnenstad) uit de gemeente Venlo inclusief op- en overslag en transport naar de afnemer/verwerker van het OPK.
Perceel 2: Inzameling en vermarkting (ter verwerking) van OPK van huishoudens en ondernemers in de binnenstad Inzameling een maal per week op dinsdagavond en vermarkting (ter verwerking) van oud papier en karton van huishoudens en ondernemers in de binnenstad. Hiervoor worden geen vrijwilligers ingezet maar opdrachtnemer dient zelf voor beladers te zorgen.
De inzameling vindt plaats met behulp van kraakperswagens die huis aan huis routes rijden en (afzet)containers die als brenglocaties in sommige wijken fungeren. De belading van deze
middelen wordt gedaan door vrijwilligers van verenigingen. Bij uitval van vrijwilligers / verenigingen dient opdrachtnemer (met eigen beladers) als achtervang te fungeren zodat de geplande werkzaamheden alsnog binnen een vastgestelde termijn worden uitgevoerd.
De inzameling met kraakperswagens vindt in de regel plaats op vrijdagavond of zaterdagochtend. Het plaatsen en ophalen van (afzet)containers geschiedt in overleg met de desbetreffende vereniging.
De opdrachtgever zorgt voor de bekendmaking onder de bevolking/buurt waar zij inzamelen, van de inzameldagen, de aanbiedingsvorm en de plaats waar het OPK dient te worden
ingezameld.
Foto: Pixabay.com/Pexels

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *