Meerdere kluissluitingen nu technisch mogelijk – Aanbestedingsnieuws

Meerdere kluissluitingen nu technisch mogelijk

Sinds 16 augustus 2023 om 19.00 uur kunnen aanbestedende diensten gebruikmaken van meerdere kluissluiting in de inschrijffase. Dit geldt voor aanbestedingen met een aanmeld- en inschrijffase die na dat moment worden aangemaakt. Een woordvoerder van TenderNed zegt erover: “Een lang gekoesterde wens van onze gebruikers wordt hiermee werkelijkheid.”. Voor ondernemers komt het er (naar het inzien van Red. AN) op neer dat er meerdere inlever-“rondes” kunnen worden gevoerd over een aanbesteding. Dit gebeurt al veel bij innovatieve aanbestedingen waarbij de selectie van kandidaten in fases verloopt.

Dit betekent volgens TenderNed:

 • De kluis sluit automatisch op de aangegeven datum en tijd.
 • Een ondernemer kan een oplossing indienen, intrekken, corrigeren en opnieuw indienen tot aan de deadline.
 • Aanbestedende diensten hoeven niet meer een alternatieve oplossing voor een kluis te hanteren. Dit scheelt veel tijd.
 • Bij iedere nieuwe ronde kan de aanbestedende dienst een nieuwe selectie maken uit de gegadigde ondernemingen. Een ondernemer kan uitgenodigd worden wanneer deze ook uitgenodigd was voor de vorige ronde.
 • Na afronding van de aanbesteding is het gehele dossier te exporteren.

  ©imgflip 2023

Aanbestedende diensten kunnen bij de volgende procedures extra inschrijfrondes toepassen:

 • niet–openbare procedure
 • concurrentiegerichte dialoog
 • onderhandeling met bekendmaking
 • innovatiepartnerschap

Bij het het aanmaken van een aanbesteding hoeven aanbestedende diensten niet op voorhand aan te geven dat zij gebruik willen maken van meerdere inschrijfrondes. Na het afronden van de aanmeldfase en (eerste) inschrijffase krijgt de aanbestedende dienst de optie om een nieuwe dialoog- of inschrijfronde te starten.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor aanbestedingen die na 16 augustus om 19.00 uur worden aangemaakt.

 • Ga naar Taken en kies voor Nieuwe dialoog/inschrijffase starten.
 • Geef de termijnen voor deze ronde op.
 • Pas eventueel gegevens aan.
 • Selecteer de ondernemers die uitgenodigd worden voor de volgende ronde en voer vervolgens de taak Uitnodigingen versturen uit.
 • De nieuwe dialoog- of inschrijfronde start na het doorlopen van de wizard.
 • Na afloop van een ronde kan de aanbestedende dienst zo vaak als nodig een nieuwe ronde starten.

Lees het uitgebreide stappenplan in de handleiding van TenderNed

Om het overzicht te behouden tussen de verschillende inschrijfrondes zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd op het dashboard (voor aanbesedende diensten).

 • De termijnen van de eerdere ronde(s) zijn na het starten van een extra inschrijfronde inzichtelijk.
 • De taken zijn per inschrijfronde geclusterd.
 • De offertes per inschrijfronde staan onder Ingeschreven

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/cms/nl/nieuws/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *