Publieke oplaadinfrastructuur MRA-elektrisch Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Publieke oplaadinfrastructuur MRA-elektrisch Noord-Holland

Laadpaal ©ZaZ, 2016

Concessiegever beschikt sinds meerdere jaren over raamovereenkomsten waarin het de mogelijkheid heeft om oplaadobjecten te laten leveren, plaatsen, beheren en exploiteren. In deze opeenvolgende raamovereenkomsten heeft de concessiegever geleerde lessen steeds geïmplementeerd en zijn niet alleen de marktontwikkelingen gevolgd, maar is op meerdere punten een nieuwe standaard gezet.  Ook voor deze aanbesteding heeft concessiegever een aantal grote en kleine wijzigingen aangebracht ten opzichte van de vorige raamovereenkomst. Meest significant en relevant is naar verwachting het contracteren van meerdere concessiehouders, te weten drie. In de voorbereidingsfase van deze aanbesteding heeft concessiegever de voor- en nadelen van meerdere concessiehouders en verschillende methodieken over het verdelen van nadere opdrachten tussen deze concessiehouders zorgvuldig afgewogen. Nadat de concessiegever een keuze heeft gemaakt in het verdeelmechanisme van nadere opdrachten, is de aanpak informeel getoetst bij enkele markpartijen. De vraag die is gesteld is of de gekozen aanpak haalbaar en werkbaar wordt geacht. Dit is door deze marktpartijen bevestigd, waarna het verdeelmechanisme definitief is gemaakt. Gekozen is om deze Concessie Europees aan te besteden via een zogenaamde openbare aanbestedingsprocedure.

De aanbestedende dienst wil ondernemers zoveel mogelijk gelegenheid geven zich optimaal te informeren over de opdracht en de aanbestedingsprocedure. Daarom maakt een voorlichtingsbijeenkomst onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure. Tijdens deze bijeenkomst zal aanbestedende dienst een toelichting geven op de gekozen aanpak, waaronder de rol van de MRA-E, de omvang, het plaatsingsproces, het verdeelmechanisme van nadere opdrachten en de aanbestedingsprocedure. Dit heeft tot doel om ondernemers zo snel mogelijk mee te nemen in de belangrijkste aspecten van deze aanbesteding, waardoor deze snel kan worden doorlopen. Daarnaast hoopt aanbestedende dienst op deze manier potentiële inschrijvers te enthousiasmeren voor deelname aan deze aanbestedingsprocedure. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst is ruimte voor vragen van ondernemers. Deze vragen zullen, voor zover de vragen direct te beantwoorden zijn, ook zo correct en volledig mogelijk door vertegenwoordigers van de aanbestedende dienst worden beantwoord. Er zal echter geen verslag worden gemaakt van deze
voorlichtingsbijeenkomst, de gegeven antwoorden hebben dan ook geen juridische status. Ondernemers worden verzocht om voor formele antwoorden gebruik te maken van de Nota van Inlichtingen. De bijeenkomst vindt plaats op 30 augustus 2023 10:00  en zal maximaal 1,5 uur duren. Ondernemers zijn van harte welkom op het volgende adres: Houtplein 33, 2012 DE Haarlem. Er is in de directe omgeving voldoende (betaalde) parkeergelegenheid aanwezig. De locatie is ook uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Om praktische redenen worden ondernemers vriendelijk verzocht zich uiterlijk twee werkdag(en) van te voren aan te melden door een Tenderned-bericht te sturen naar het contactpunt van deze aanbesteding onder vermelding van ‘Aanmelding bijeenkomst’, de naam van de onderneming en de aanwezige personen. Er kunnen zich maximaal twee personen per onderneming aanmelden. Personen dienen zich bij de receptie te legitimeren met een geldig
rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.

MRA-Elektrisch (MRA-E) is een samenwerkingsproject van de overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Het doel van dit project is om elektrisch vervoer te stimuleren om daarmee beleidsdoelen rond luchtkwaliteit en klimaat te realiseren. Sinds 2012 ondersteunt het projectbureau MRA-E het elektrisch rijden door het plaatsen en beheren van laadinfrastructuur in gemeenten. MRA-Elektrisch en de aangesloten gemeenten en provincies willen een dekkend en toekomstbestendig netwerk van openbare oplaadobjecten opbouwen. De provincie Noord-Holland is penvoerder van de MRA-E en daarmee ook van deze aanbesteding. MRA-Elektrisch heeft momenteel een overeenkomst met 73 Gemeenten uit de
provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Deze aanbesteding richt zich op publieke locaties. Publieke locaties zijn gedefinieerd als locaties op grond in eigendom van de gemeenten of provincies. Naast deze definitie zijn er ook andere type locaties mogelijk die tot de scope van deze aanbesteding gerekend worden.

De raamovereenkomst kent een maximale omvang van 17.500 oplaadobjecten. Dit betreft het maximumaantal
oplaadobjecten waarvoor een nadere opdracht verstrekt kan worden, zowel tijdens de initiële als de verlengde
plaatsingsperioden geldt voor de drie concessiehouders gezamenlijk. De plaatsingsperiode van de raamovereenkomst kent een looptijd van drie jaar. De raamovereenkomst bevat een optie om de raamovereenkomst (en derhalve de plaatsingsperiode) eenmaal met één jaar te verlengen.

Bron: Tenderned zaterdag 19 augustus 2023  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307549

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 augustus 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *