Media en Publiciteitsplan publiciteitscampagne de Nederlandse veteranendag 2023 – Aanbestedingsnieuws

Media en Publiciteitsplan publiciteitscampagne de Nederlandse veteranendag 2023

Het Nationaal Comité Veteranendag heeft als hoofdopdracht: het bestendigen en bevorderen van maatschappelijk waardering en erkenning voor alle Nederlandse veteranen. De Stichting het Nederlands Veteraneninstituut is de organisatie en rechtspersoon die voor de uitvoering daarvan zorgt. Het belangrijkste middel voor het genereren van erkenning en waardering is de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag, altijd op de laatste zaterdag in juni in Den Haag. Deze dag is, na de start in 2005, de hoofdmotor geworden van nationale erkenning en waardering en tevens stimulans/aanjager van lokale en regionale activiteiten met hetzelfde doel.

De samenstelling van de groep veteranen is de laatste jaren aan het veranderen, er komen meer jonge veteranen vanuit recente missies en het aantal ouderen neemt af. Mede daardoor en door het verminderen van grote buitenlandse missies van Defensie, wordt de publieke zichtbaarheid van het werk van (jonge) veteranen minder. Om daarop in te spelen, is eind 2011 besloten niet meer alleen vlak voor de Nederlandse Veteranendag campagne te voeren en publiciteit te genereren, maar het hele jaar geschikte (publicitaire) aanknopingspunten te zoeken voor de verhalen van veteranen. Bijvoorbeeld op beurzen, themabijeenkomsten en gemeentelijke- en maatschappelijke veteraneninitiatieven te ondersteunen. Om dichterbij jonge veteranen en jonger publiek te komen, is de inzet van social media geïntensiveerd.

Vanuit de gemaakte keuzes van de afgelopen jaren is een combinatie ontstaan van – bescheiden- permanente
campagnevoering, met een forse intensivering kort voor de jaarlijkse nationale Veteranendag, begin juni. De ingezette mix aan middelen is breed, van print tot online, van outdoor tot rtv-commercials en gebaseerd op de jaarlijkse bereik/effect onderzoeken. Binnen deze mix wordt ook betaalde publiciteit ingezet.

De campagne is gebaseerd op een afgewogen tone-of-voice: geen overkill of irritatie, objectief en serieus maar
ook feestelijk, onderscheidend en recht doende aan het feit dat de Nederlandse Veteranendag een nationaal evenement is. Inhoudelijk steunt de campagne vooral op de persoonlijke verhalen van veteranen, een steeds weer succesvol aanbod, zo blijkt. Daarnaast heeft educatie een vaste plek gekregen in de landelijke campagne. Het campagneteam NLVD laat zich bij de voorbereidingen en uitvoering van de publiciteit en media-activiteiten bijstaan door een extern campagne/communicatiebureau, een externe vormgever, een media-inkoopbureau en beeldproducent.

Van de inschrijver wordt een plan van aanpak verwacht. Gedurende de contractperiode moeten samen met het campagneteam de volgende activiteiten worden verricht:

 • (1) Het ontwikkelen, schrijven en mede-uitvoeren van het publiciteitsplan 2023 e.v.
 • (2) Het genereren van vrije publiciteit in de media (print, tv, radio, online, social)
 • (3) Uitbrengen (strategisch) advies
 • (4) Redactionele opdrachten/activiteiten
 • (5) Evenementen
 • (6) Partner activiteiten
 • (7) Media
  a. Schrijven en verzenden persberichten.
  b. Praktische ondersteuning tijdens de Nederlandse Veteranendag zaterdag 24 juni 2023:
 • (8) Deelname aan de campagnevergaderingen
 • (9) Optioneel

De opdracht betreft‘ Het ontwikkelen, schrijven en mede uitvoeren van het Media- en Publiciteitsplan ten behoeve van de publiciteitscampagne voor de Nederlandse Veteranendag 2023 (en mogelijk 2024, 2025, 2026 en 2027) onder auspiciën van het Nationaal Comité Veteranendag’. De aanbesteder volgt een openbare procedure en gegund wordt er op de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 17 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269929

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *