Schoonmaak Wetsus 2023-2030 – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak Wetsus 2023-2030

Foto: © Wetsus

Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology is een faciliterend intermediair voor trendsettende kennisontwikkeling op het gebied van duurzame waterbehandelingstechnologie. Wetsus creëert een unieke omgeving en strategische samenwerking om rendabele en duurzame waterbehandelingstechnologie van topniveau te ontwikkelen. De inspirerende en multidisciplinaire wijze van samenwerken tussen 107 bedrijven en 24 Europese onderzoeksinstituten die betrokken zijn bij Wetsus resulteert in innovaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van de wereldwaterproblematiek. Wetsus heeft onder andere de beschikking over een eigen een onderzoekshal en een laboratorium.
De medehuurders zijn CEW, CIV Water en Hydraloop.

Wetsus heeft behoefte aan de levering van schoonmaakdienstverlening voor het gebouw met een bruto vloer oppervlak van ca. 5400 m2 waarvan zij hoofdhuurder is (Oostergoweg 9, 8911MA Leeuwarden; eigenaar: Gemeente Leeuwarden). Wetsus zal een resultaatgerichte schoonmaakovereenkomst sluiten. De resultaatgerichte schoonmaakovereenkomst specificeert het aangeboden kwaliteitsniveau. Het schoonmaakbedrijf garandeert het overeengekomen kwaliteitsniveau en krijgt maximaal de ruimte om naar professioneel eigen inzicht inspanning te verrichten om het overeengekomen kwaliteitsniveau te realiseren.

De opdracht behelst het resultaatgericht schoonmaken van het pand van opdrachtgever. De opdracht heeft de volgende kenmerken:
• Er dient gebruik te worden gemaakt van eigen machines, materialen en schoonmaakmiddelen van opdrachtnemer.
• Het verhuren en aanvullen van sanitaire voorzieningen (zoals toiletpapier, luchtverfrissers etc.).
• Het leveren van incidenteel meerwerk indien nodig (naar schatting ca. 15 uur per jaar).
Buiten de scope van de opdracht valt de glasbewassing aan de binnen- en buitenkant van het gebouw. De opdracht dient tijdens kantooruren te worden uitgevoerd. Wetsus is geopend van 7.30 tot 17.00.

Het maximaal uit te geven bedrag voor de schoonmaakdienstverlening bedraagt €70.000,- per jaar exclusief btw, inclusief levering en huur van sanitaire voorzieningen, exclusief geschatte kosten voor meerwerk en exclusief indexeringen (€490.000 voor de geraamde totale duur van de opdracht van 7 jaar). Voor de inschrijfprijs wordt uitgegaan van de eerste vier jaren van de overeenkomst. De inschrijfprijs kent een plafondbedrag van €280.000,-. Inschrijvingen met een inschrijfprijs boven dit plafondbedrag worden ongeldig verklaard en ter zijde gelegd. De overeenkomst zal worden afgesloten voor een periode van vier jaar met de eenzijdige optie tot verlenging tegen gelijkblijvende voorwaarden van de zijde van Wetsus met maximaal driemaal één jaar. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Gegund wordt er volgens de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Op 31 augustus 2022 tussen 8.30 en 16.00 uur organiseert Wetsus een schouw. Tijdens de schouw worden alle deelnemers aan de schouw tegelijk rondgeleid in het pand en wordt hen de gelegenheid geboden de schoon te maken ruimtes te bezoeken.
Voor deelname aan de schouw is het meenemen van een uitdraai van de ruimtestaat sterk aan te raden. Plattegronden worden verstrekt door Wetsus en zijn ook te vinden in de aanbestedingsdocumenten, in kleine details kunnen deze afwijken. Deelnemers worden uitdrukkelijk verzocht tijdens de schouw aantekeningen te maken. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om zaken op te meten. Het is toegestaan om foto’s te maken tijdens de schouw, behalve van personen, documenten en proefopstellingen. Om de schouw beheersbaar te maken, mogen maximaal twee personen per deelnemer aan de schouw
deelnemen. Aanmelding voor de schouw kan tot uiterlijk 25 augustus 2022 door een email te sturen via de berichtenmodule van Tenderned onder vermelding van het aantal personen dat aanwezig zal zijn. Op basis van uw aanmelding ontvangt u een uitnodiging waarin de definitieve plaatsen en tijdstippen staan vermeld. Tijdens de schouw is er de mogelijkheid om vragen te stellen. De gestelde vragen en gegeven antwoorden zullen achteraf in een nota van inlichtingen worden gepubliceerd op Tenderned.

Bron: Tenderned 17 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269789

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *