Marktconsultatie slibtransport waterschap Noorderzijlvest – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Marktconsultatie slibtransport waterschap Noorderzijlvest

Foto: ©Waterschap Noorderzijlvest

Ter voorbereiding op een marktbenadering organiseren Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s deze marktconsultatie. De waterschappen trekken hierin gezamenlijk op om meer kansen te creëren op het gebied van duurzaamheid. Met de
marktconsultatie willen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s op voorhand informatie uit de markt betrekken om de aanbesteding aan te laten sluiten op het karakter en de aard van de markt. De nadruk van deze marktconsultatie ligt specifiek op de mogelijkheden om duurzaamheid op te nemen in de geplande aanbesteding.

De aanbestedende dienst is van plan om een raamovereenkomst af te sluiten met één partij voor het uitvoeren van het slibtransport, voor zowel waterschap Noorderzijlvest als waterschap Hunze en Aa’s. Het gaat om de volgende werkzaamheden:
• Transport van zuiveringslib vanaf de rwzi’s van waterschap Noorderzijlvest naar rwzi Garmerwolde;
• Transport van zuiveringslib vanaf de rwzi’s van Hunze en Aa’s naar een verwerkingslocatie (rwzi Scheemda, Veendam en Assen van Hunze & Aa’s of de rwzi Garmerwolde van Noorderzijlvest);
• Transport van water van North Water te Delfzijl naar rwzi Delfzijl;
• Transport van rioolwater gedurende calamiteiten.

De indicatieve hoeveelheid te transporteren zuiveringsslib is 400.000 m3 per jaar (Noorderzijlvest: 150.000 m3 & Hunze en Aa’s: 250.000 m3 per jaar). Deze marktconsultatie is op 26 augustus ( lees 28 augustus) op TenderNed gepubliceerd door Noorderzijlvest. In dit marktconsultatiedocument is een vragenlijst opgenomen. Aan u als marktpartij het verzoek om de
vragenlijst in te vullen en de volledig ingevulde vragenlijst via de berichtenmodule van TenderNed retour te sturen. Naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording, kunnen partijen worden uitgenodigd voor een mondelinge toelichting in week 37.
De marktconsultatie wordt afgerond door een (geanonimiseerd) verslag te verzenden aan alle deelnemende partijen via de berichtenmodule van TenderNed. Daarnaast zal het verslag van de marktconsultatie gepubliceerd worden als bijlage bij de aankondiging van de aanbesteding. Deelnemers verlenen door deelname toestemming om de verstrekte informatie en/of gegevens hiervoor te gebruiken. De inhoud van het verslag zal niet vooraf in concept met deelnemende partijen
worden afgestemd.

Het doel van de Marktconsultatie is nadrukkelijk niet om een voorselectie van partijen te maken in het kader van de voorgenomen aanbesteding. Uw deelname (of afzien van deelname) aan de marktconsultatie zal op geen enkele wijze een positieve of negatieve invloed hebben op uw mogelijkheid tot deelname aan de voorgenomen aanbesteding, in welke vorm of hoedanigheid deze in de toekomst georganiseerd zal gaan worden. Noorderzijlvest behandelt alle toegestuurde informatie van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk indien dit voordat informatie wordt gedeeld, ook nadrukkelijk is aangegeven en
onderbouwd waarom dit vertrouwelijk is. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend getoond aan medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsultatie zijn betrokken. Noorderzijlvest is eveneens gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken voor het opstellen van de aanbestedingsstukken en zal daarbij niet verwijzen naar deelnemers aan de marktconsultatie of
vooraf aangegeven vertrouwelijke informatie.

Vaste lezers zullen zich afvragen of zij onlangs al niet zo iets gelezen hebben hier. Maar dat was slibtransport van een ander waterschap en daar was het geen marktconsultatie maar een aanbesteding. Transport nat zuiveringsslib Waterschapsbedrijf Limburg

Bron: Tenderned zaterdag 28 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236730

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *