Marktconsultatie het extern afwassen van koffiebekers – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie het extern afwassen van koffiebekers

Foto: pixabay.com

De volledige titel van deze marktconsultatie luidt Marktconsultatie inzake ‘het”extern afwassen van koffiebekers (inclusief logistiek)’ t.b.v. Concern Dienstverleners en overige rijksorganisaties”. De marktoriëntatie heeft als doel om de markt en haar spelers te leren kennen, wederzijdse kennis te delen en tot een open dialoog te komen, zodat beide partijen tot nieuwe inzichten komen. Deze inzichten kan de aanbestedende dienst meenemen in het uiteindelijke aanbestedingsdocument voor een eventuele
aanbesteding.

De aanbestedende dienst vraagt u om schriftelijk antwoord te geven op de gestelde vragen. Afhankelijk van de gegeven antwoorden wil aanbestedende mogelijkerwijs met één of meerdere marktpartijen een één-op-één gesprek voeren. De door u gegeven antwoorden op de vragen zullen als uitgangspunt dienen in deze eventuele marktconsultatiegesprekken.
Aan de hand van de antwoorden zal een samenvatting worden opgesteld, die bij een eventuele aanbesteding gepubliceerd zal worden. In deze samenvatting zal geen vertrouwelijke of concurrentiegevoelige informatie gedeeld worden. Deze
samenvatting zal bij een eventuele aanbesteding integraal onderdeel van de aanbestedingsdocumenten worden, zodat er sprake is van volledige transparantie.

Een selectie uit de vragen:

Hoe worden de bekers opgehaald? Hoe moeten wij ze verzamelen? Kunt u voorzien in een landelijke dekking? Zo niet, wat is uw verzorgingsgebied? Waar en hoe wordt er voorzien in de afwasbehoefte? De antwoorden op de achttien vragen dienen vóór 18 augustus 2023 17:00 ingestuurd te zijn.

Bron: Tenderned dinsdag 25 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/305067

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 26 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *