Marktconsultatie akoestische middelen gemeente Groningen – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie akoestische middelen gemeente Groningen

Foto: pixabay.com

Het doel van deze marktconsultatie van de gemeente Groningen is marktpartijen te betrekken bij de opgave. Groningen vraagt om een inhoudelijke en procesmatige inbreng op de beoogde opdracht. Ook kan de marktconsultatie informatie opleveren om de aantrekkelijkheid van het inschrijven te vergroten. De belangrijkste punten om informatie over in te winnen zijn:
– een doelmatige aanbestedingsstrategie en -procedure
– de scope van de aanbesteding en de in te kopen producten en diensten
– aantrekkelijkheid van de opdracht voor de markt
– de gunningscriteria
– benodigde informatie voor marktpartijen om passende aanbiedingen te doen
– duurzaamheid

De mogelijke aanbesteding betreft de levering van akoestische middelen. De gemeente heeft het voornemen de volgende middelen uit te vragen:
1. Akoestische wandpanelen
2. Akoestische staande panelen ter afscherming van bureaus
3. Akoestische staande panelen in de vrije ruimte
4. Akoestische hangende plafondpanelen
5. Akoestische (bel)cellen
Het betreft het leveren en monteren van bovenstaande akoestische oplossingen. Ook zullen wij een beroep doen op de expertise van de leverancier bij aanvragen van grotere aantallen of bijzondere vraagstukken. Uitgebreide technische info over de gezochte artikelen vindt u in het consultatiedocument.

Groningen is  op zoek naar één leverancier die alle gevraagde producten  kan leveren en plaatsen, die de expertise heeft en ons daarin kan ondersteunen en die vooroploopt op gebied van duurzaamheid. Met deze marktconsultatie onderzoekt Groningen of dit de best passende oplossing is.
Groningen is op zoek naar een leverancier die de werkomgeving akoestisch verbetert en hierbij bijdraagt aan het verminderen van geluidsoverlast en -overdracht en een betere verstaanbaarheid tijdens (digitale) overleggen.
Door het hybride werken verandert de functie van het kantoor, hierdoor is er meer behoefte aan akoestische oplossingen en daarbij in het speciaal een (bel)cel om gefocust te kunnen werken. De gemeente Groningen is vooruitstrevend op gebied van duurzaamheid en heeft daardoor ook behoefte aan duurzame en circulaire oplossingen die bijdragen aan het inkoopbeleid en
coalitieakkoord.

De marktconsultatie bestaat uit een 20-tal schriftelijke vragen. In een der vragen kunnen deelnemers aangeven of ze openstaan voor het geven van een mondelinge toelichting. Deelnemers die hiertoe bereid zijn worden nader uitgenodigd. Indien de deelnemer ervoor kiest om een mondelinge toelichting te geven, dan wordt er een individueel verslag opgesteld. Dit individuele verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemer en is vertrouwelijk.

Bron: Tenderned zondag 24 september 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 september 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *