LED verlichting zes sportparken Soest – Aanbestedingsnieuws

LED verlichting zes sportparken Soest

Een der aan te pakken sportparken, MHC Soest. Foto: © Gemeente Soest

De gemeente Soest zoekt een partij die zes sportparken in Soest gaat verduurzamen door de bestaande verlichting te vervangen door duurzame (LED) verlichting en deze te onderhouden. We zoeken een partij die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt van voorbereiding, realisatie, onderhoud en nazorg en daarin een lichtplan opstelt met een optimale lichtopbrengst per veld met minimale lichthinder naar de omgeving en alle duurzaamheidskansen benut. De gemeente betaalt de vervanging, nazorg en onderhoud van de duurzame verlichting. De sportverenigingen zijn verantwoordelijk voor de energierekening.

De opdracht omvat de volgende werkzaamheden /onderdelen:
• Het opstellen van verlichtingsplannen voor alle bovengenoemde velden die voldoen aan de aanbevelingen van de betreffende sportbonden, NOC*NSF en de NSVV. De ontwerpen dienen te worden voorzien van een werkplan waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde eisen uit de vraagspecificatie.
• Voorbereiding van de vervanging van de verlichting (armaturen en evt. lichtmasten)
• Uitwerken detailplanning in overleg met de opdrachtgever, toezichthouder en de sportverenigingen
• Het volledig ombouwen van de bestaande conventionele verlichtingsinstallatie naar LED inclusief eventueel werk aan kabels en de stuur- en regelapparatuur van de installatie.
• Het vervangen van masten, indien nodig
• Verlenen van nazorg (storingen en garantie-afhandeling) na ingebruikname
• Preventief en correctief onderhoud gedurende tien jaar, met twee opties tot verlengen met vijf jaar

De gemeente Soest wil heel graag in 2023 al het eerste sportpark voorzien hebben van duurzame verlichting. Alle 6 sportparken dienen uiterlijk 1 april 2024 voorzien te zijn van duurzame verlichting en in gebruik te kunnen worden genomen.
De opdracht is verdeeld in twee delen.
• Deel 1: ontwerp en realisatie LED verlichting
• Deel 2: onderhoud voor de periode van 10 jaar
U kunt u uitsluitend inschrijven op de gehele opdracht; oftewel op beide onderdelen.
Op Tenderned is dit daarom omschreven als één perceel. Het gaat immers om logisch samenhangende, onlosmakelijk met elkaar verbonden werken, leveringen en dienstverlening die in één geheel in de markt wordt gezet, waarbij er sprake is van onderhoud en garantie.

De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, (EMVI) op basis van de Beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 23 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/305032

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 25 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *