Langsscheuren door langsscheuren houten bruggen Sneek (marktconsultatie) – Aanbestedingsnieuws

Langsscheuren door langsscheuren houten bruggen Sneek (marktconsultatie)

Houten brug Krusrak Sneek. Foto: Google Streetview

Onverwoestbare bruggen heette het, iconische houten bruggen, uniek in Nederland en misschien wel de hele wereld. Houten bruggen, met 16 meter hoge houten balken, geschikt voor zelfs het zwaarste vrachtverkeer. De bruggen ontworpen door OAK Architecten  uit Leeuwarden/Groningen, doorgerekend door Adviesbureau Lüning en gebouwd door Schaffitzel Holzidustrie uit het Duitse Schwäbisch Hall kunnen wel tachtig jaar mee. Dat kwam door het toegepaste accoya-hout.

Dat accoya-hout komt uit de productiebossen van Nieuw-Zeeland en is geacetyleerd met azijnzuuranhydride.  De bruggen zijn gebouwd in 2008 (Krusrak) en 2010 (Duvelsrak). Maar onlangs bleek tijdens een inspectie dat de bruggen scheuren vertoonden. De Leeuwarder courant schreef er a over https://www.lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/Scheuren-in-het-hout-van-iconische-bruggen-Sneek-26241355.html. Redenen genoeg voor Rijkswaterstaat om snel in actie te komen en in aanloop naar een aanbesteding de interesse in de markt voor deze klus te peilen. Of zoals Rijkswaterstaat het stelt in haar aankondiging:

Rijkswaterstaat wenst ondernemers te selecteren die geïnteresseerd zijn om door middel van een meervoudige offerteaanvraag mee te dingen naar de opdracht voor het onderhoud van de twee Houten Bruggen in Sneek.

Op de twee Houten Bruggen te Sneek dienen er op korte termijn onderhoudsmaatregelen te worden uitgevoerd. De bruggen zijn ca. 10 jaar geleden gebouwd. In het rapport van het adviesbureau is geconstateerd dat er dringend onderhoud gepleegd moet worden aan de Houten Bruggen. Het is nodig dat onderhoud/renovatie uiterlijk eind 2021 is uitgevoerd.
De brug staat publicitair gezien, door het iconische karakter, nadrukkelijk in de belangstelling van de pers. Het betreft twee houten bruggen, Krusrak hm 122,2 en Duvelsrak hm 121,2, Sneek, N7.

De kern van de opdracht bestaat uit drie gedeelten:
1. het onderhouden en conserveren van de beide bruggen;
2. het opleveren van een Beheer en Onderhoudsplan voor het goed kunnen onderhouden van de bruggen in de komende jaar waarbij het uitgangspunt is dat de bruggen nu nog 70 jaar mee kunnen gaan;
3. een monitoringsplan voor de komende 5 jaar zodat duidelijk wordt hoe het onderhoudsniveau van de brug zich ontwikkelt.

Onderhoud/renovatie dient in Q2/Q3 te worden uitgevoerd en uiterlijk eind 2021 te zijn uitgevoerd. Het resultaat moet zijn het dusdanig onderhouden en conserveren van de 2 Houten Bruggen dat deze bruggen weer minimaal, in combinatie met het uitvoeren van het dagelijks onderhoud zoals dat in het BenO-plan wordt voorgeschreven, 5 jaar meekunnen. En dat na het gepleegde onderhoud de ontwikkeling van het onderhoudsniveau wordt gemonitord, waarbij daarnaast gestreefd blijft worden naar een levensduur van de bruggen van in totaal 80 jaar na de bouw (nog 70 jaar).

Het betreft een meervoudige onderhandse procedure, conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Rijkswaterstaat. Deze offerteaanvraag wordt uitgezet onder 3 tot 5 ondernemers. Het definitieve aantal is afhankelijk van het aantal ondernemers dat interesse heeft getoond in deze opdracht. De te gebruiken contractvorm is E&C model volgens de UAV-GC 2005.
Op basis van een raming wordt een budget van circa €1.400.000,- excl. BTW voor beide houten bruggen geraamd.

Om tot een objectieve selectie van marktpartijen te komen, verzoeken wij geïnteresseerden om onderstaande
vragen te beantwoorden en deze SMART te onderbouwen en toe te lichten:
1. Beschikt u over de benodigde kennis voor het zelfstandig uitvoeren van onderhoud aan houten bruggen?;
2. Beschikt u over ervaring met het zelfstandig uitvoeren van onderhoud aan houten bruggen?;
3. Beschikt u over kennis van en ervaring van en met geïntegreerde contractvormen?;
4. Beschikt u over voldoende en beschikbare capaciteit in genoemde uitvoeringsperiode voor deze opdracht?
5. Beschikt u over kennis van en ervaring met omgevingsmanagement op vergelijkbare opdrachten?
6. Beschikt u over kennis van en ervaring met verkeersmaatregelen op rijkswegen?

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich voor 15 februari 2021 melden door via Tenderned hun interesse kenbaar te maken. Dit kan door de beantwoording van de hierboven gestelde vragen in een bericht aan de aanbestedende dienst door gebruik te maken van berichtenmodule in TenderNed.

Bron: Tenderned 18 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214935 of

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214933

2 thoughts on “Langsscheuren door langsscheuren houten bruggen Sneek (marktconsultatie)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *