Zwolse Passerelle aanbesteding zonder afbouw – Aanbestedingsnieuws

Zwolse Passerelle aanbesteding zonder afbouw

©Memecenter 2022

De Zwolse duurzame passerelle is 1 april jongstleden door Prorail in een aanbesteding gezet en de inschrijver kan daar nog 29 dagen over doen om zo goed als mogelijk op de inleverknop te drukken.  Over het ontwerp van de Zwolse passerelle, dat door de gemeenteraad van Zwolle was goedgekeurd, had Aanbestedingsnieuws al een en ander te melden. De duurzaamheidsambitie wordt niet helemaal opgegeven blijkens de samenvatting van de aanbesteding. “Gekozen is om de brugconstructie te realiseren met gebruik van duurzaam hout”, zo stelt de aanbesteding. Het deel echter wat noodzakelijk zou zijn voor de enorme bomen die bovenop de passerelle zouden moeten komen, is gesplitst in een opdracht voor de afbouw van het dektuindeel. Deze aanbesteding is echter alleen voor de realisatie van de onderbouw. 

Ah. Say no more. Nudge nudge. Wink Wink. Crisis averted by aanbesteding. In de afbouw is geen droog brood te verdienen natuurlijk.

De samenvatting klinkt als volgt:

De Passerelle in Zwolle wordt een nieuwe loopbrug tussen de oude binnenstad aan de noordzijde en het vernieuwde gebied aan de zuidzijde van het spoor dat volop in ontwikkeling is. De Passerelle wordt een ‘opgetilde straat’ waar je kunt wandelen en verblijven. Een brug van 10 meter breed over de sporen, met volop groen, bankjes en kunst. Gekozen is om de brugconstructie te realiseren met gebruik van duurzaam hout. De constructie kent een duidelijke scheiding tussen het dragende constructieve deel (onderbouw) en het dektuindeel (afbouw) welke worden gescheiden door een waterkerende laag. De opdracht behelst de realisatie van de complete onderbouw constructie inclusief liften en trappen, echter zonder de afbouw.

Zonder de afbouw? Waarom zou dat nou precies zijn. Misschien had Sneek de afbouw van de brug ook in delen in percelen moeten opsplitsen en de afbouw in een aparte aanbesteding voor luchtkastelen en duurzaam gazonbeheer door begrazing met innovatieve eenhoorns.

Prorail heeft er in de sobere en doelmatige selectieleidraad nog wat leerzame overwegingen van doelmatig inkopen aan toegevoegd om geen misverstanden te laten bestaan bij de aannemer:

De contractering dient gericht te zijn op het behalen van kosteneffectieve resultaten. Voor nieuwbouw, instandhouding, bij levering van producten en diensten streeft ProRail naar kwaliteit en functionaliteit tegen een reële prijs, een zo hoog mogelijk rendement op het vlak van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het spoor. ProRail streeft tegelijkertijd naar zo min mogelijk overlast voor vervoerder en omgeving. Tot slot beoogt ProRail optimaal gebruik te maken van het innovatieve vermogen van de markt waarbij ProRail een continue ontwikkeling nastreeft waarin wordt gezocht naar betere samenwerkingsvormen met marktpartijen.

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257871/publicatie (De aanbesteding voor de onderbouw van de passerelle)
MKI Farce leidt tot houten loopbrug in Zwolle

Ontwerp voor Zwolse houten passerelle gereed: raad moet beslissen

1 thought on “Zwolse Passerelle aanbesteding zonder afbouw

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *