Herinrichting Dirk de Derdelaan Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Dirk de Derdelaan Vlaardingen

Foto: Google Streetview

De gemeente Vlaardingen heeft het voornemen om de Dirk de Derdelaan en het parkeerterrein bij het naastgelegen winkelcentrum integraal te gaan revitaliseren. Aanleiding hiervoor is de opgetreden zetting in het projectgebied en de matige kwaliteit van de openbare ruimte op en rond de Dirk de Derdelaan. Daarnaast wordt de Spinozastraat via een voorrangskruising ontsloten op de Dirk de Derdelaan. Het projectgebied is gelegen in de Westwijk, aan de westzijde van het centrum van Vlaardingen. De locatie wordt begrensd door de Floris de Vijfdelaan (noordzijde) en de Marnixlaan  (zuidzijde). Aan de oostzijde wordt het projectgebied begrensd door de nieuwe ontwikkeling Heemtuin en aan de westzijde door de winkels aan de Dirk de Derdelaan.  De herinrichting van de Dirk de Derdelaan bestaat uit het volledig vervangen van de aanwezige
elementenverharding door een nieuwe asfaltverharding met aan beide zijden van de rijbaan vrij liggende fietspaden. Naast de herinrichting van de infrastructuur wordt door derden het openbare groen langs de Dirk de Derdelaan aangepast en wordt de openbare verlichting volledig vernieuwd. De herinrichting van het parkeerterrein voor het winkelcentrum bestaat uit het integraal ophogen van de buitenruimte en het volledig herinrichten van de aanwezige parkeervoorzieningen.

De werkzaamheden bestaande in hoofdzaak uit:
• het uitvoeren van rooi-, sloop- en opbreekwerkzaamheden;
• het uitvoeren van grondwerken;
• het uitvoeren van leidingwerken;
• het uitvoeren van verhardingswerken (elementen- asfaltverhardingen);
• het aanbrengen van wegbebakening;
• het uitvoeren van omgevingsmanagement;
• het coördineren en afstemmen van werken derden ( bomenkap, OVL, ABRI’s, ORAC’s etc.).

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Gunning vindt plaats op basis van het gunningcriterium ‘laagste prijs’.

Bron: Tenderned maandag 21 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307786

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 augustus 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *