Monumentenmonitor Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Monumentenmonitor Noord-Brabant

Het doel van de opdracht in deze aanbesteding van de provincie Noord-Brabant is het in beeld brengen van de
onderhoudstoestand van de Brabantse rijksmonumenten. Hierdoor ontstaat er een provinciaal beeld van de rijksmonumenten, dat bijdraagt aan het bepalen van provinciaal en landelijk beleid. De dienstverlening houdt het volgende in: het in beeld brengen van de onderhoudstoestand van de Brabantse rijksmonumenten met behulp van fotobeelden. De resultaten van de beoordeling van de foto’s worden ontsloten via een website. Een uitgebreidere toelichting van de dienstverlening staat in het programma van eisen.

De opdracht krijgt de vorm van een overeenkomst voor de verlening en/of uitvoering van diensten. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar en gaat in op 1 januari 2024. De provincie heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden tweemaal voor de duur van twee jaar te verlengen. De geraamde waarde per jaar wordt ingeschat op €50.000,-. Deze raming is een indicatie. Aan deze raming kunnen geen rechten worden ontleend. De provincie Noord-Brabant doorloopt voor deze aanbesteding een Europese openbare procedure. De provincie hanteert bij deze aanbesteding het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 20 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307633

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *