Onderhoud, renovatie en uitbreiding openbare verlichting Heerlen – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud, renovatie en uitbreiding openbare verlichting Heerlen

Foto: Pexels.com

Deze aanbesteding betreft het onderhoud, de renovatie en de uitbreiding van de openbare verlichting van de gemeente Heerlen, Valkenburg en de gemeente Landgraaf. De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure. De opdracht bestaat uit drie inhoudelijk identieke (raam)overeenkomsten, één met de gemeente Heerlen, één met de gemeente Valkenburg en één met de gemeente Landgraaf.

Het werk omvat werkzaamheden en leveringen aan of ten behoeve van de openbare verlichting en is onderverdeeld in beheer, onderhoud en projecten.  Binnen de gemeente Heerlen, Landgraaf en Valkenburg bevinden zich ook verlichtingsinstallaties in
bezit van derden, zoals onder andere diverse woningbouwverenigingen, provincie Limburg en Reclame Bureau Limburg. Deze verlichtingsinstallaties zijn geen onderdeel van het werk. De opdrachtnemer is ook de installatie verantwoordelijke en richt dit gehele proces in conform de wettelijke verplichtingen en geldende normen en rapporteert de verbindingen naar de opdrachtgever. De openbare verlichtingsinstallaties omvatten alle installatiedelen vanaf de aansluiting van de distributie- of voedingskabel van het netbedrijf in het mast-aansluitkastje dan wel andersoortig aansluitkastje. Hieronder vallen:
• openbare verlichtingsmasten en armatuurdragers;
• openbare verlichtingsarmaturen en lampen, voorschakel-, beveiligings- en aansluitapparatuur;
• lampen, aansluit- en beveiligingsapparatuur van verkeersgeleidingsverlichting (bewegwijzering);
• lampen, aansluit- en beveiligingsapparatuur van verlichtingsinstallaties bijzondere objecten;
• onder- en bovengrondse kabels en leidingen, niet toebehorend tot het kabelnet van het netwerkbedrijf;
• alle niet met name genoemde onderdelen welke onmiskenbaar deel uitmaken van de verlichtingsinstallaties.
• smart platforms en/of bijzondere aansturing van objecten en het beheer/onderhoud daarvan.
Naast bovengenoemde zal de installatieverantwoordelijke ook de aansluiting van de netwerkbeheerder controleren op de geldende normen en bijvoorbeeld “open coups” melden bij de netwerkbeheerder.

Vanuit het Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 gemeente Heerlen wordt het toepassen van energiezuinige lichtbronnen, dimmen en slimme uitschakeling gestimuleerd. Aanvullend is door de gemeenten Heerlen, Langraaf en Valkenburg besloten om bij alle nieuwe armaturen een dim programma toe te passen. Alle nieuwe armaturen dienen hiervoor uitgerust te zijn
met hiervoor geschikte drivers. Lampen met dimmers zullen vanaf 22:00 uur gedimd worden. De gemeente Heerlen past alleen nog nachtschakeling toe bij nieuwe installaties. Conform het huidige beleid van deze gemeenten worden er geen nieuwe verlichte reclame armaturen bevestigd aan OV-masten. De bestaande reclame armaturen bevestigd aan OV-masten zijn in
eigendom en beheer van derden. Mocht gedurende de looptijd van het contract het beleid ten aanzien van reclame armaturen aan OV-masten wijzigen, dan zullen hiervoor aanvullende bepalingen worden opgesteld.

Deze aanbesteding betreft een af te sluiten raamovereenkomst voor een maximale periode van zes jaar.
Dat wil zeggen:
– Een vaste contractperiode van twee jaar over de periode 1 januari 2024 tot 1 januari 2026.
– Na afloop van deze vaste periode kan het contract vier keer eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd met een optiejaar. De opdracht wordt gegund op grond van de naar het oordeel van opdrachtgever economisch meest
voordelige inschrijving. De economische meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 20 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307634

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 augustus 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *