Heraanbesteding regulier reinigen van Mandelabrug … Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Heraanbesteding regulier reinigen van Mandelabrug … Zoetermeer

Opgang Mandelabrug
Foto: Google Streetview

Over deze aanbesteding schreven we al eerder Regulier reinigen liften en trappen Mandelabrug en stadshart en graffiti verwijderen Zoetermeer. Door het veranderen van kwaliteitseisen en gunningscriteria werd een nieuwe aanbesteding noodzakelijk.  Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit het regulier reinigen van liften en trappen mandelabrug en stadshart en graffiti verwijderen.  Op dit moment is er een contract gesloten voor het regulier reinigen van liften en trappen Mandelabrug en stadshart. Per jaar wordt er ±€60.000 uitgegeven om dit te realiseren. Ook
is er een contract gesloten voor het verwijderen van graffiti. Per jaar wordt er ±€15.000 uitgegeven om dit te realiseren. Aan eerdergenoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.  Op afroep kan het aangewezen object een extra keer worden schoongemaakt. Daarnaast gaat de opdracht over het opnemen en verwijderen van graffiti & beplakking en het schoonmaken van vrije aanplakplaatsen. De graffiti wordt verwijderd van gemeentelijke objecten, op aanwijzing van directie of bij waarneming door opdrachtnemer bij wekelijkse inspectie in de gemeente Zoetermeer. Onder graffiti wordt verstaan: ongeacht met welk doel aangebrachte opschriften, tekeningen, afbeeldingen, letters, cijfers, tekens, bekrassingen (inkerven), affiches, stickers en bekladdingen op roerende en/of onroerende zaken, die daarvoor niet zijn bestemd, met
en/ of door welk materiaal dan ook in beheer of in eigendom van de gemeente Zoetermeer zonder toestemming van de gemeentelijke autoriteiten. Het verwijderen van graffiti wordt verricht op onderstaande objecten:
Bijzondere objecten
Een aantal objecten binnen de gemeente Zoetermeer vallen onder de categorie bijzondere objecten.
Oorlogsmonumenten
Mandelabrug
Aanplakzuilen

De te sluiten raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met de optie tot verlenging onder dezelfde voorwaarden van éénmaal twee jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 april 2021. De opdrachten onder de raamovereenkomst worden verstrekt volgens de voorwaarden
zoals die zijn opgenomen in de raamovereenkomst c.q. de nadere overeenkomst bij deze raamovereenkomst.

Bron: Tenderned 17 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211752

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *