Scanoplossing parkeren Haarlem en Zandvoort – Aanbestedingsnieuws

Scanoplossing parkeren Haarlem en Zandvoort

Laatst geupdate op augustus 13, 2021 door redactie

Foto: Gemeente Haarlemmermeer

De opdrachtgever bestaat uit twee organisaties, zijnde gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort. Sinds 1 januari 2018 is er een ambtelijke samenwerking tussen gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort. Vanaf deze datum voert gemeente Haarlem de ambtelijke dienstverlening uit voor gemeente Zandvoort. Dat betekent concreet dat de ambtelijke organisatie van gemeente Haarlem ook voor het bestuur van gemeente Zandvoort werkt en verantwoordelijk is voor de uitvoering van het gemeentelijke beleid van Zandvoort.

Afdeling Veiligheid & Handhaving, Team Parkeerhandhaving geeft uitvoering aan het parkeerbeleid.Iedere dag zijn gemiddeld zo’n 15 tot 20 handhavers werkend in het fiscale gebied om voertuigen te controleren en is de scanauto van de opdrachtgever actief in combinatie met opvolgers op een scooter. De gemiddelde betalingsbereidheid van parkeerders is 85% en de gemiddelde digitaliseringsgraad van parkeerders is 80%. Waarbij in de woonwijken een digitaliseringsgraad van bijna 95% gehaald wordt. De naheffingen en boetes worden door handhavers verwerkt in CityControl (de door opdrachtgever gebruikte handhaafapplicatie, geleverd door Sigmax Mobile Solutions BV.  Met de nieuwe scanoplossing parkeren wil de gemeente het aantal scans over een periode van twee jaar gaan verhogen van 1 miljoen naar 3 miljoen scans per jaar.

Het doel van opdrachtgever is het afsluiten van één overeenkomst met één partij voor de duur van vier jaar plus tweemaal te verlengen met elk één optiejaar voor het leveren van de scanoplossing parkeren conform de meest recente wet- en regelgeving van de overheid, in combinatie met de gestelde eisen van de opdrachtgever. De ingangsdatum van de overeenkomst is conform planning.  De overeenkomst eindigt van
rechtswege uiterlijk 30 maart 2025 en na verlengingen op 30 maart 2027.

Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze zorg draagt voor:

  • Het leveren en installeren/inbouwen van de Scanunit, binnen een fulloperational leaseconstructie door de Opdrachtnemer;.
  • Het leveren, binnen een fulloperational leaseconstructie, van één voertuig/auto conform de specificaties uit het PvE. De opdrachtnemer stelt een 100% elektrisch voertuig ter beschikking voor het scanunit systeem. Aan de opdrachtnemer wordt vrijblijvend gevraagd om de mogelijke merken en types elektrische auto’s, minimaal één voorstel, die geschikt zijn om met het scanunit systeem te werken, voor te stellen. De opdrachtgever zal daar een keuze uit maken.
  • Het leveren en installeren van softwareapplicaties (modules) op de PDA/Handheld ten behoeve van handhaving. Het leveren van de fysieke PDA/Handheld behoort niet tot de scope van de Opdracht.
  • Het leveren, installeren en inrichten van de SaaS-oplossing.

De Opdrachtgever kan binnen twee jaar na de initiële contractafsluiting gebruik maken van de volgende opties:

  • Een tweede scanvoertuig/autovoertuig, 
  • Een Scanvoertuig/scanscooter

Het resultaat van de opdracht is één geïntegreerd, volledig operationeel en bedrijfszeker Scanoplossingsysteem parkeren. Medewerkers moeten met het systeem gebruiksvriendelijk,efficiënt en effectief hun handhavingstaak kunnen uitvoeren met een minimale kans op fouten (98%
nauwkeurigheid van kentekenherkenning). Zowel met de PDA/Handheld als met een rijdend scanvoertuig worden de waarnemingen gedaan ten
behoeve van:
• Fiscale parkeercontrole;
• Controle op foutparkeren;
• Controle op naleving Milieuzone;
• Signalering van kentekens en
• Metingen van parkeerdruk (bezettingsgraad fiscale vakken) en betalingsbereidheid ten behoeve van het kunnen genereren van management-, plannings- en beleidsinformatie.

Bron: Tenderned 17 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211763

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *