Regulier reinigen liften en trappen Mandelabrug en stadshart en graffiti verwijderen Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Regulier reinigen liften en trappen Mandelabrug en stadshart en graffiti verwijderen Zoetermeer

Opgang Mandelabrug
Foto: Google Streetview

Op dit moment is er een contract gesloten voor het regulier reinigen van liften en trappen van de Mandelabrug en stadshart. Per jaar wordt er circa€60.000,- uitgegeven om dit te realiseren. Ook is er een contract gesloten voor het verwijderen van graffiti. Per jaar wordt er €15.000,-
uitgegeven om dit te realiseren. Aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

De opdracht in deze aanbesteding omvat het schoonmaken en glasbewassing (binnen- en buitenzijde) van de openbare voorzieningen bij de Mandelabrug. Het houdt in het regulier reinigen van o.a. de liften en roltrappen aan beide zijden van de brug, het frequent reinigen (vegen en schrobben) van trappen, fiets- en voetpaden over de gehele brug etc. Ook wordt de verlichting niet vergeten,  jaarlijks reinigen lichtarmaturen (tubes) en hangarmaturen in de kap van de brug vanaf het Plein van de Verenigde Naties tot Boerhavelaan
Op afroep dan nog.
– Buitenzijde glasbewassing boven A12 en spoor NS en Randstadrail
– Buitenzijde glasbewassing tpv entrees en totale binnenzijde glasbewassing

Ook bij de opdracht behoren de trappen en liften op het stadhuisplein en Cadeza. We zijn er dan nog niet maar voor een volledig overzicht van de te reinigen objecten verwijzen wij naar de aanbestedingsdocumenten.

De onderhavige opdracht zal aanbesteed worden volgens de Europese procedure. Aangezien het een dienstverlening betreft en de geschatte opdrachtwaarde boven de €214.000,- uitkomt schrijft de wet voor dat er Europees dient te worden aanbesteed. Er is gekozen voor de openbare procedure, omdat een klein aantal inschrijvers wordt verwacht. Daarnaast wordt weinig administratieve lasten opgelegd aan de inschrijvers om een inschrijving in te dienen. De opdracht bestaat uit het leveren van schoonmaakdiensten in de openbare ruimten. Dit
wordt als één product gezien en het is onwenselijk als de verschillende onderdelen van de schoonmaakdiensten bij verschillende leveranciers worden ondergebracht. Om deze reden is de opdracht niet opgedeeld in percelen.

De te sluiten raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar met de optie tot verlenging onder dezelfde voorwaarden van éénmaal twee jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 april 2021. De opdrachten onder de raamovereenkomst worden verstrekt volgens de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de raamovereenkomst c.q. de nadere overeenkomst bij deze raamovereenkomst.

Bron: Tenderned 15 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208634

 

 

 

 

 

1 thought on “Regulier reinigen liften en trappen Mandelabrug en stadshart en graffiti verwijderen Zoetermeer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *