Het leveren van tractoren en een kooimaaimachine Vlissingen – Aanbestedingsnieuws

Het leveren van tractoren en een kooimaaimachine Vlissingen

©BBP 2013, grasmaaier

De opdrachtgever is van plan een overeenkomst af te sluiten voor de levering van de volgende producten en diensten:
Tractoren
1) Één kleine tractor voor onderhoud sportvelden
2) Één grote tractor voor onderhoud sportvelden en algemeen groenbeheer
Kooimaaimachine
1) Één kooimaaimachine voor onderhoud sportvelden.

De opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in drie percelen. Elk perceel zal afzonderlijk worden gegund aan een inschrijver. Het is toegestaan om meerdere keren op één perceel als hoofdaannemer in te schrijven (maximaal drie
inschrijvingen.

Doel van de procedure is om een overeenkomst te sluiten die voorziet in de levering van de beschreven tractoren en kooimaaimachine, tegen de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) en daarnaast fungeert de overeenkomst als basis voor aanvullende en vervangingsopdrachten
die onder dezelfde voorwaarden worden geleverd. Per perceel zal met één inschrijver een overeenkomst worden gesloten. De opdrachtgever is in geen geval gehouden tot gunning en/of contractsluiting over te gaan. De opdrachtgever kan eveneens gedeeltelijk afzien van gunning (door één of meerdere percelen niet te gunnen)

Er bestaat de mogelijkheid om op locatie deel te nemen aan een schouw. De datum waarop de schouw plaatsvindt is 24 november 2020. U kunt zich hiervoor uiterlijk tot één werkdag voor de datum van de schouw aanmelden (via e-mail) bij de contactpersoon van deze aanbesteding. Tijdens de schouw worden geen vragen beantwoord. Eventuele vragen naar aanleiding van de schouw dienen schriftelijk te worden ingediend voor de nota van inlichtingen.
De volgende onderdelen zijn te bezichtigen tijdens de schouw:
1. De werktuigen welke gekoppeld worden aan de tractor uit perceel 1
2. De in te ruilen tractor inzake perceel 1
3. De werktuigen welke gekoppeld worden aan de tractor uit perceel 2
4. De in te ruilen tractor inzake perceel 2
5. De in te ruilen kooimaaimachine inzake perceel 3

Bron: Tenderned 17 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211831

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *