Heerlen zoekt schoonmakers – Aanbestedingsnieuws

Heerlen zoekt schoonmakers

De gemeente Heerlen heeft een opdracht geplaatst voor het schoonmaken van diverse locaties. De inschrijver neemt conform de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf het personeel over van de huidige inschrijver. Het overzicht t.b.v. de overname van het personeel wordt na gunning door de huidige zittende partij verstrekt.

Foto: pixabay.com

Opdrachtgever verwacht van de medewerkers van inschrijver, dat zij in het kader van partnership, een signalerende rol aannemen in en rondom de gebouwen. Zij zijn immers dagelijks werkzaam in het gehele gebouw. De medewerkers van de inschrijver functioneren als ogen en oren van de gemeente Heerlen. Manco’s en gebreken zoals verstopte afvoeren, lekkende kranen, gebroken ruiten, niet
functionerende raam- en deursluitingen, onhygiënisch gebruik van toiletten etc. worden door de medewerkers van de inschrijver gemeld in het logboek.

• Het dagelijks tot aan het wekelijks en periodiek schoonmaken van de volgende locaties van Gemeente Heerlen:
o Locatie BMV Zeswegen;
o Locatie BMV Molenberg;
o Locatie BMV MSP;
o Locatie BMV Heerlerheide;
o Locatie BMV Mariagewanden;
o Locatie BMV Auvermoer;
o Locatie BMV Aldenhof;
o Locatie BMV Heerlerbaan (juli – nieuw)

Bureaus en tafels worden door de gebruikers opgeruimd. Paperassen die zich op de bureaus en tafels bevinden mogen niet worden verplaatst (tenzij anders overeengekomen met locatieverantwoordelijke).

De te gebruiken dagelijkse reinigers voldoen aan de volgende eisen:
a. Het product bevat geen gevaarlijke of toxische stoffen of preparaten zoals:
i. Alkylfenolethoxylaten (APEO’s) en derivaten daarvan;
ii. EDTA (ethyleendiaminetetraazijnzuur) en zouten daarvan;
iii. NTA (nitrilotriacetaat);
iv. Nitromuskusverbindingen en polycyclische muskusverbindingen,
zoals: muskusxyleen: 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-mxyleen,
muskusambrette: 4-tert-butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotolueen,
moskeen: 1,1,3,3,5-pentamethyl-4,6-dinitroindaan, muskustibetine:
1-tert-butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzeen, muskusketon: 4′-
tertbutyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetofenon, HHCB: 1,3,4,6,7,8-
hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta(g)-2-benzopyran,
AHTN:6-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline;
b. Wat betreft fosforhoudende ingrediënten geldt het volgende:
i. Voor allesreinigers mag het totale fosforgehalte (P) niet hoger zijn
dan 0,02 g/functionele eenheid;
ii. Voor sanitairreinigers mag het totale fosforgehalte (P) niet hoger zijn
dan 1,0 g/100g product.
c. Het product bevat geen ingrediënten met de volgende R-zinnen, of
combinaties daarvan, in een hoeveelheid die hoger is dan 0,01% van het
totale gewicht van het eindproduct:
i. (Milieurisico’s) R50/53, R51/53, R59
ii. (Gezondheidsrisico’s) R31, R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62,
R63,R64, R68

Bron: TenderNed  / Aanbestedingsleidraad, 5 februari 2024

Zie verder

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/324877

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *