Schoonmaakonderhoud Elan Onderwijsgroep – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud Elan Onderwijsgroep

Illustratie: pixabay.com

Elan Onderwijsgroep staat met haar scholen voor kwalitatief zeer goed onderwijs in de regio NoordwestFryslân. In de gemeenten Waadhoeke, Noardeast-Fryslân en Leeuwarden zijn de scholen een belangrijk onderdeel van de gemeenschap. Op 20 scholen wordt aan rond 2000 leerlingen dagelijks onderwijs gegeven. Naast reguliere basisscholen is er een NT2 school, een SBO school en zijn er samenwerkingsscholen.

In de huidige situatie heeft Elan Onderwijsgroep een overeenkomst met Gom Schoonhouden B.V. voor het schoonmaakonderhoud. Elan Onderwijsgroep heeft besloten om het schoonmaakonderhoud Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 28 oktober 2024 ingaan. Met de inschrijver die een inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de overeenkomst gesloten. Met de inschrijver die als nummer twee in de rangorde is geëindigd, wordt de wachtkamerovereenkomst gesloten. Tot de scope van de opdracht behoren de volgende werkzaamheden:
• Regulier schoonmaakonderhoud;
• Glasbewassing;
• Extra werkzaamheden.

De schoonmaakorganisatie dient de volgende doelstellingen te realiseren:
Doelstelling 1 – Het realiseren van een schone school: Opdrachtnemer dient de schoonmaakdienstverlening op
dusdanige wijze uit te voeren, dat de locaties van Elan Onderwijsgroep schoon zijn en door de gebruikers als
schoon worden ervaren.
Doelstelling 2 – Ontzorging van Elan Onderwijsgroep: Opdrachtnemer ontzorgt Elan Onderwijsgroep bij de
uitvoering van de schoonmaakdienstverlening en de daarbij behorende diensten, is proactief, borgt de
gemaakte afspraken en communiceert met alle betrokkenen.
Doelstelling 3 – Partnerschap: Elan Onderwijsgroep en de schoonmaakorganisatie gaan een partnerschap aan.
Partijen zijn transparant naar elkaar en zoeken doorlopend naar mogelijkheden om de dienstverlening en de
samenwerking te optimaliseren. Opdrachtnemer spant zich hiervoor doorlopend in.
Doelstelling 4 – Duurzaam: Opdrachtnemer voert de dienstverlening voor Elan Onderwijsgroep zo duurzaam
mogelijk uit. Daar waar mogelijk past Opdrachtnemer materialen, middelen en methoden toe die minder impact
hebben op het milieu. Maatregelen op het gebied van duurzaamheid mogen geen nadelige invloed hebben op
de kwaliteit.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. De looptijd van de overeenkomst is vastgesteld op zesendertig maanden. Startdatum is 28 oktober 2024. De overeenkomst kan vijfmaal met twaalfmaanden verlengd worden.

Op 25 april 2024 is er gelegenheid om onderstaande locatie(s) van aanbestedende dienst te bezichtigen. De
schouw start om 09.00 uur.
De planning is als volgt:
09.00 uur OBS Arjen Roelofsskoalle Leijesterpaed 4 Hijum
10.00 uur OBS De Twilling Ieleane 8 Stiens
11.00 uur OBS ‘t Fonnemint Dordtse straat 40 Sint Annaparochie
11.45 uur De Frije Fûgel K. v/d Meijstrjitte 30 Bitgummole

U dient zich hiervoor uiterlijk op 24 april 2024, 12.00 uur via de berichtenmodule op Tenderned aan te melden. Per inschrijver zullen maximaal twee personen tot de schouw worden toegelaten. Tijdens deze schouw krijgt u de gelegenheid om de locatie(s) te bezichtigen. Er zullen geen inhoudelijke vragen worden beantwoord. Vragen kunnen gesteld worden in de Nota van Inlichtingen.

Bron: Tenderned donderdag 11 april 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/332044

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 12 april 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *