Renovatie en verduurzaming Markt 11 Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Renovatie en verduurzaming Markt 11 Vlaardingen

Foto: Google Streetview

De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Vlaardingen betreft kortweg: het herstellen van en aanbrengen van verduurzamingsmaatregelen aan het stadhuis van Vlaardingen gelegen aan de Markt 11. Dit omvat het rijksmonument bekend onder 37416 en het aanpandige bouwdeel, (nog) geen onderdeel van het rijksmonument, gezamenlijk verder genoemd als het stadhuis Markt 11.
De werkzaamheden betreffen, niet limitatief, de volgende zaken:
– Uitwerking tot UO-niveau van de werkzaamheden
– Herstel van (lei)dak
– Herstel achterliggende houtconstructies dak
– Herstel diverse waterkerende details
– Herstel metsel- en voegwerk
– Herstel geoxideerde elementen
– Herstel glas in lood
– Aanbrengen zoldervloer- & (gedeeltelijk) dakisolatie
– Aanbrengen PV-panelen
– Aanbrengen sedumdak
– Opleverdossier met aandachtspunten voor MJOP

Bij de realisatie van het werk dienen inschrijvers rekening te houden met het gebruik van het pand door ambtenaren van de gemeente Vlaardingen. In de periode april, mei en juni zijn er met enige regelmaat trouwerijen in het monumentale deel van het gemeentehuis. Ter voorkoming van overlast zijn er strenge eisen gesteld aan de fasering van de werkzaamheden en beperkingen gesteld aan de overlast die mag ontstaan in de trouwperiode in de maanden april, mei en juni. Aanbestedende dienst is echter zeer benieuwd naar de impact van al deze beperkingen en verzoekt daarom ook inzichtelijk te maken wat de korting zou zijn indien geen rekening gehouden wordt met deze trouwperiode en alle eisen die daaraan verbonden zijn.

Na het ondertekenen van de overeenkomst start de implementatie, naar verwachting vanaf 1 oktober 2024 tot en met 31 december 2024.De aanbesteder heeft gekozen voor een openbare procedure.

De aanbesteder biedt de gegadigden de mogelijkheid om een schouwsessie bij te wonen om inzicht te krijgen in de opdracht. De datum die hiervoor is gereserveerd is 29 mei 2024. Afhankelijk van het aantal deelnemers aan de schouw zal een
detailplanning gemaakt worden, zodat maximaal circa drie geïnteresseerde ondernemingen aanwezig zijn. Gedurende deze sessie wordt een ronde gedaan worden door Markt 11 om u een beeld te geven van de huidige situatie. Gedurende de sessie is het niet toegestaan om inhoudelijke vragen te stellen. Na afloop van de bijeenkomst kunnen er vragen gesteld worden via de reguliere weg op het aanbestedingsplatform. Indien geïnteresseerden deel wensen te nemen aan de sessie, dienen deze uiterlijk drie dagen voor de schouw , d.i. 24 mei 2024, een e-mailbericht te versturen aan de contactpersoon van deze aanbesteding via de berichtenmodule op het aanbestedingsplatform. Graag hierbij de namen en functies vermelden van de
personen die zullen deelnemen. Per aanmelding geldt een maximum van vier personen. De aanbesteder stuurt zo spoedig mogelijk, een bevestiging met het tijdstip en plaats waarop de geïnteresseerde wordt verwacht.

Bron: Tenderned woensdag 8 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/335896

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 9 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *