Architect uitbreiding en herinrichting Rijksmuseum Boerhaave – Aanbestedingsnieuws

Architect uitbreiding en herinrichting Rijksmuseum Boerhaave

Foto: Google Streetview

Rijksmuseum Boerhaave kan het tegenover de entree gelegen filmhuis het ‘Kijkhuis’ verwerven. Hiermee ontstaat voor het museum een mooie kans om diverse ambities te realiseren. De zichtbaarheid en vindbaarheid van het museum in de binnenstad kunnen beter. Met de aanschaf van het Kijkhuis en de ambitie om hier een nieuw architecturaal interessant paviljoen te realiseren, stimuleert het museum de bezoeker van de binnenstad om een blokje om te lopen. Het museum zoekt naar uitbreiding van vierkante meters. Naast het huidige museumgebouw wil het museum in het nieuwe Life Science & Health paviljoen een tentoonstelling over de life sciences, de ‘Life Science & Health Studio’ inrichten. Het nieuwe paviljoen zal ook een Science Café en een congresruimte gaan huisvesten. Door de verplaatsing van de congresruimte creëert het museum binnen het bestaande gebouw meer vloeroppervlak voor de tijdelijke tentoonstellingen en een verbeterde routing.

Het is de wens van Rijksmuseum Boerhaave dat de volgende functies in een nieuw te bouwen paviljoen een plaats krijgen:
 De Life Science & Health Studio met ruimte voor een semi-permanente tentoonstelling inclusief ondersteunende functies (ca 230m2);
 De congresruimte met ruimte voor lezingen en evenementen (ca. 120m2) met ondersteunende ruimtes;
 Het Life Science Café (ca. 100m2) met ruimte voor debat, lezingen, programmering en ter ondersteuning van de congresruimte en groepsontvangsten zoals schoolgroepen. Hierbij wordt uitgegaan van een nieuw gebouw met vier bouwlagen waaronder een kelder. De benodigde aanpassingen in het bestaande museumgebouw zijn ten behoeve van:
 Uitbreiding van de bestaande tijdelijke tentoonstellingsruimte van ca. 235 m2 naar ca. 400 m2 (excl. de ruimte voor de familietentoonstellingen);
 Verbeterde doorstroom bezoekers op m.n. de begane grond door de verschillende tentoonstellingsruimtes te verbinden;
 Het verbeteren van de toegankelijkheid in het gebouw in het entreegebied door toevoeging van een lift en het verbeteren van de trapopgang;
 Het verbeteren van vluchtwegen.

De onderhavige opdracht heeft betrekking op het verrichten van architectendiensten voor het maken van een ontwerp dat als contractdocument voor een traditionele uitvoeringscontract zal dienen en omvat globaal de volgende werkzaamheden/fasen:
a. het uitwerken van het Programma van Eisen tot Voorontwerp;
b. het uitwerken van het Voorontwerp tot een Definitief ontwerp;
c. het uitwerken van het Definitief ontwerp tot een Technisch ontwerp;
d. het ondersteunen van Opdrachtgever in de Prijs- en Contractvormingsfase;
e. het uitwerken van het Technisch Ontwerp tot Uitvoeringsgereed Ontwerp (optioneel);
f. de esthetische begeleiding in de Uitvoeringsfase.
Tevens is de architect verantwoordelijk voor het kunnen verkrijgen van een bouwvergunning en zal in de samenstelling van haar team met interne en externe experts en specialisten met betrekking tot het bouwkundig ontwerp, hierop anticiperen.
Tevens zal de architect tijdens de uitvoeringsfase namens het museum de esthetische begeleiding en benodigde beoordeling van de door de aannemer verstrekte stukken verzorgen.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 8 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/335541

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 9 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *