Gedragscampagne ‘Goedopweg’ Provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Gedragscampagne ‘Goedopweg’ Provincie Utrecht

Nou de 1,5m en de mondkapjes zijn nog niet van tafel of de volgende gedragscampagne loopt al weer van stapel. Nu gaat het om de provincie Utrecht die het gedrag van mensen in hun provincie gaat proberen te beïnvloeden. De aanbestedende diesnst zegt er het volgende over.

Goedopweg (www.goedopweg.nl) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werkt Goedopweg ook samen met andere partners. Goedopweg is gehuisvest bij de Provincie Utrecht, en o.a. de inhuur uitvragen en andere inkooptrajecten van Goedopweg verlopen via de provincie. De provincie streeft ernaar een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur; de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving.

Samen werken aan bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzame mobiliteit. Regio Utrecht is hét trefpunt van ons land. Daarom werkt Goedopweg hard aan de bereikbaarheid van onze regio. Dat is niet alleen belangrijk voor reizigers, maar ook voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in de hele regio. Investeren in bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzame mobiliteit betekent o.a. investeren in openbaar vervoer en alternatieven zoals de fiets en e-bikes. Daarnaast zijn er tal van andere oplossingen, zoals slim reizen. Daarbij gaat het vaak om nieuwere concepten zoals het beïnvloeden van reizigersgedrag, Smart Mobility
oplossingen en het samenwerken met werkgevers en specifieke sectoren zoals de logistieke sector. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met slimme manieren om winkels te bevoorraden. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren b.v. ov- en e-bikegebruik bij medewerkers.

Het onderwerp van deze aanbesteding is creatie, coördinatie en uitvoering van een campagne. De volgende werkzaamheden zullen deel gaan uitmaken van de nader te verstrekken opdrachten onder deaf te sluiten raamovereenkomst Campagne ‘Goedopweg’:
• Het ontwikkelen van een campagne concept op basis van het voorwerk, met voorwerk wordt bedoeld het werk wat al verricht is door het samenwerkingsverband Goedopweg;
• Het campagne concept bestaat uit het conceptuele idee met een slogan, kernboodschap en beeldmateriaal. Plus uitwerking naar verschillende flights die aansluiten bij de hinderlocaties.

Brainwash. Foto: Pixabay.com

• Uitwerken en uitvoeren van de campagneonderdelen.
De nog te verstrekken nadere overeenkomsten waaronder bovengenoemde onderdelen nader uitgewerkt worden, zullen onder andere gaan bestaan uit het verstrekken van een opdracht tot het ‘ontwikkelen van een concept campagne’, het uitwerken van verschillende flights bij de nog nader bekend te maken hinderlocaties en het uitwerken en uitvoeren van de campagne-onderdelen. Daarnaast maakt media-inkoop tevens onderdeel uit van de raamovereenkomst.

De omvang van de opdracht/raamovereenkomst, gedurende de gehele looptijd van 48 maanden, is geraamd op maximaal €3.500.000,- (ex. btw). De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 8 december 2021. Er zijn geen opties tot verlenging van de raamovereenkomst. De overeenkomst heeft het karakter van een raamovereenkomst. Dit betekent dat de voorwaarden inzake te plaatsen nadere opdrachten weliswaar in meer of mindere mate zijn vastgelegd. Indien zich een
concrete, werkelijke behoefte voordoet bij de aanbestedende dienst kan hierin worden voorzien door opdrachtnemer op basis van een nadere opdracht, die past binnen de kaders van de overeenkomst. Er wordt gegund in deze openbare aanbesteding op basis van het criterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)’, waarbij de inschrijver met de inschrijving die naar het oordeel van de aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitsverhouding (De driedaagse werkweek en BKPV hoe schrijf je dat uit?) kent, de opdracht gegund krijgt.

Affijn, zolang een tachtigjarige man op zijn pakje sigaretten de waarschuwing krijgt dat hij kans loopt op baarmoederhalskanker, zal het allemaal wel meevallen met die gedragsbeïnvloeding door de overheid. En dat is slechts een van de vele voorbeelden.

Bron: Tenderned vrijdag 24 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239055

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *