Aanbesteding OV Drechtsteden – Alblasserwaard van start – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding OV Drechtsteden – Alblasserwaard van start

Gedeputeerde Floor Vermeulen gaf op 6 april het startsein voor de aanbesteding voor het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV). Vervoerders kunnen zich tot  14 september 2017 inschrijven voor de nieuwe concessieperiode die in december 2018 van start gaat. De opdracht heeft een geraamde waarde van €186.400.000,- voor de duur van 96 maanden. Het gaat om onder meer het vervoer per trein tussen Dordrecht en Geldermalsen en tussen Dordrecht en Gorinchem. Op dit moment wordt het openbaar vervoer verzorgd door Arriva.

De aanbesteding is opgesteld door Significant en verloopt via EU Supply. Gedeputeerde Floor Vermeulen: “De intensieve en nauwe samenwerking met partners in de regio heeft geleid tot een uitvraag waar draagvlak voor is. We hebben er in deze aanbesteding voor gekozen om de markt ruimte te bieden voor de invulling, zodat zij alles uit de kast kunnen halen om een aantrekkelijk aanbod te doen.”

De afgelopen periode heeft de provincie, in nauwe samenwerking met gemeenten in de regio, de reizigersadviesraad RODAV en Prorail, gewerkt aan de invulling van het Programma van Eisen (PvE). Op 4 april 2017 is het PvE vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het PvE staan de uitgangspunten voor de concessie omschreven. Zo worden er bijvoorbeeld minimumeisen gesteld aan de frequentie van de dienstregelingen en is een aantal belangrijke lijncorridors vastgesteld. Het PvE bevat ook kaders met betrekking tot onder andere tarieven, sociale veiligheid en duurzaamheid.

De belangrijkste uitgangspunten in het PvE zijn: betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer. Snelle en frequente verbindingen, waaronder de succesvolle MerwedeLingelijn, en goede voorzieningen bij de haltes vormen de basis. De vervoerder met het kwalitatief en kwantitatief beste aanbod wint.

Een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland bericht dat het “hierdoor pas na de gunning van de concessie duidelijk is wat het precieze voorzieningenniveau is en wat de nieuwe concessie gaat betekenen voor individuele reizigers.”

Bron: TenderNed/Zuid-Holland, 7 april 2017

Bron Afbeelding: Aanbestedingsleidraad

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *