Eindhoven vergroent binnenstad – Aanbestedingsnieuws

Eindhoven vergroent binnenstad

De herinrichting van Demer, Rechtestraat en Hooghuisstraat kan van start. Het college heeft ingestemd met het ontwerp dat een forse, groene impuls gaat geven aan de winkelstraten in de binnenstad. De start van de uitvoering zal eerste kwartaal 2024 zijn. De rode klinkers verdwijnen en de straten van het winkelgebied zullen worden ingericht met de vliegdennen waarmee Eindhoven eerder de Vestdijk opknapte. Bij het testen van de besrating was eerder Winy Maas van architectenbureau MRDV betrokken.

Winkeliers zijn tegen de herinrichting, getuige een brief in januari waarin zij zich beklagen dat er zo geen ruimte overblijft voor de markt en voor de toegang van hun winkels op maandag, en dat het openbare groen als prullenbak gebruikt zal worden. https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/12345026/1 Ook maken mensen zich blijkbaar druk om de allergische reacties op de bomen. . Het betreft de groenblijvende Pinus  sylvestris met de Betula pendula (Berk) en Quercus cerris (Eik). Bij de uitwerking is gekeken welke boomsoorten lager op de allergieschaal staan. Het totale assortiment bestaat nu ook uit: Amelanchier arborea “Robin Hill” (Krentenboom), Acer campestre (Elsrijk), Sorbus aria, Acer (Pacific Sunset), Celtis occidentalis, Nyssa sylvatica en Alnus glutinosa (Laciniata).

Na afronding van de herinrichting van Stratumseind, gaat er begin 2024 gestart worden met het vergroenen van de binnenstad, zo meldt het persbericht van de gemeente. Zo wordt er stapsgewijs aan een klimaatbestendige en gezonde omgeving gewerkt. Na de zomervakantie neemt de gemeenteraad een besluit over het beschikbaar stellen van aanvullend budget voor de realisatie.

De huidige bestrating is toe aan vervanging en de binnenstad moet voorzien worden van meer groen. Verspreid over de drie straten worden er ruim 50 bomen geplant en komt er 500 vierkante meter aan groenvakken bij. Ook worden ondergronds klimaatmaatregelen genomen, dit door aanleg van een gescheiden rioolstelsel en ondergrondse waterberging. Deze waterberging voorziet de geplante bomen en planten van water.

Het definitieve ontwerp voor de herinrichting is in samenspraak gerealiseerd. (Red An: De gemeente geeft alleen niet aan met wie die samenspraak dan is.)  Een van de aandachtspunten daarbij was de markt op dinsdag. Deze blijft op de Demer. De stoepen links en rechts van het straatgedeelte bieden ruimte voor de kramen, zonder dat

fragment ontwerp ©Eindhoven 2023

deze de toegang tot de winkels belemmeren. Ondernemers hadden zorgen of het vele groen de doorloop in de winkelstraten niet te veel zou belemmeren. De gemeente heeft daarvoor een onderzoek laten doen. Het onderzoek geeft aan dat ook op de drukste dagen geen problemen worden voorzien met de doorloop.

Bron: Eindhoven 2023

Zie ook:

https://www.ed.nl/eindhoven/binnenstad-eindhoven-wordt-een-winy-wonderland~aee3760e/122148555/

en

https://www.eindhoven.nl/nieuws/vergroening-demer-rechtestraat-en-hooghuisstraat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *