Column Roelf Houwing waarschuwt verkopers voor Fake BVP

Roelf Houwing, senior bid manager, waarschuwt verkopers voor nep-BVP’s. Dat zijn aanbestedingen volgens de Best Value Procurement methode, die verder niet echt volgens die methode zijn opgesteld. Het is een verkoop-visie waar je inkopers nooit over gaat horen, want volgens alle overheidsinkopers die BVP-aanbestedingen uitschrijven, zijn alle BVP-aanbestedingen altijd echt. Volgens Houwing gaat de BVP-procedure […]

Haven Rotterdam met Van Gelder in zee

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vrijdag 22 december twee Best Value Procurement (BVP)contracten getekend met twee aannemers voor het onderhoud van droge infrastructuur in de haven. Het gaat om het onderhoud van de wegen in de haven en de verschillende groenvoorzieningen. Na een aanbesteding kwam aannemer Van Gelder als beste naar voren voor de weginfrastructuur. De […]

Telgen: BVP heel verstandig, maar niet rechtmatig

VAN ONZE REDACTIE – De essentie van Best Value Procurement (BVP) is volgens Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement, dat er niet wordt gekeken naar de kwaliteit van de offerte maar naar die van de leverancier. De basisfilosofie van BVP past daarmee volgens Telgen niet in het Europees aanbestedingsrecht. Dat stelt hij in een interview op de […]

Rijkswaterstaat laat ingenieursbureaus te lang in onzekerheid

Naar aanleiding van een twee jaar durende aanbesteding SO3 (samenwerkingsovereenkomst 3) voor ingenieursbureaus, heeft Rijkswaterstaat een onafhankelijke evaluatie gehouden. Daaruit blijkt nu dat de ingenieursbureaus te lang in onzekerheid hebben gezeten. Rijkswaterstaat erkent dat het proces traag verliep. “Ook was de onderlinge communicatie niet optimaal.” Dagblad Cobouw is stelliger, en noemt het een puinhoop, mede […]

Bodegraven gunt ecologisch bermbeheer aan Reijm en Van Vliet

De bermen en watergangen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden de komende jaren op ecologisch verantwoorde wijze beheerd. Gisteren, 8 mei 2017, werd het raamcontract getekend, tussen wethouder Kees Oskam en de lokale aannemerscombinatie Reijm/ Van Vliet. De aanleiding voor het contract was een motie van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk. De raad nam in juli 2015 een […]

Arnhem heeft eerste publieke laadplein voor elektrische auto’s in Nederland

Arnhem is de eerste gemeente in Nederland waar in samenwerking met Allego een groot, openbaar en slim laadplein is gerealiseerd. Het laadplein op parkeerplaats Trans kan zestien elektrische voertuigen tegelijk opladen en beschikt over moderne software om de elektriciteitsvraag van de auto’s slim af te stemmen op de beschikbare hoeveelheid stroom. Het gebruik van de […]

Dijkversterking Houtribdijk gegund aan Boskalis en Van Oord

Rijkswaterstaat heeft de versterking van de Houtribdijk definitief gegund aan Boskalis en Van Oord. Onder de naam ‘Combinatie Houtribdijk’ starten zij na de zomervakantie met de werkzaamheden. De dijk wordt deels traditioneel versterkt met steen en deels met zand. Dit biedt ook kansen voor natuurontwikkeling. In 2020 moet de versterking gereed zijn. Met het Design […]

Vital consortium wint ombouw Amstelveenlijn

De opdracht voor de ombouw van de Amstelveenlijn, de Metrolijn van Amstelveen naar Amsterdam, is voorlopig gegund aan Vital. Vital is een consortium van de VolkerWessels ondernemingen Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail. Dat bericht de Vervoerregio Amsterdam, de opvolger van de stadsregio. De huidige traminfrastructuur wordt vernieuwd en geschikt gemaakt voor de nieuwe trams. Maandag […]

Schouwen-Duivenland doet BVP-aanbesteding BOA

De gemeente Schouwen-Duiveland wil een 8-jarige overeenkomst (1 jaar met 7 verlengopties van 1 jaar) met één partner aangaan voor het leveren van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s). Schouwen-Duiveland vraagt naar integraal werkende boa’s, die flexibel inzetbaar zijn en die ondersteunen bij een verdere professionalisering van het vaste boa-team. De aanbesteding staat op TenderNed sinds 16 november. Hoewel […]

Advies 333 CvA: Prestatie-inkoop in strijd met gelijkheidsbeginsel

Gisteren heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts een uitspraak gepubliceerd waarin het voor het eerst ingaat op Best Value Procurement. De uitspraak is daarom erg belangrijk. BVP is als inkoopmethodiek de nieuwste mode in aanbestedingen voor inkopers. In tegenstelling tot de keuze voor ofwel laagste prijs ofwel een meest economisch voordelige aanbieding wordt hier gekozen voor de […]